Đại Tá Huỳnh Hữu Hiền

Lần lượt tôi điện thoại các vị trong danh sách 1, tức là danh sách mời dùng cơm nhưng thật ra là quí vị trong nhóm đảo chánh, mà hầu hết các vị này đều biết trước. Kế tiếp, tôi mời các vị trong danh sách 2, tức danh sách mời họp nhưng thật ra sẽ bị giữ để cách ly với cuộc đảo chánh. V́ trục trặc với hai vị trong danh sách 2, tôi điện thoại đến Thiếu Tướng Khiêm: “Tŕnh Thiếu Tướng, tôi Hoa đây. Tôi đă điện thoại xong, nhưng có trở ngại là không liên lạc được với Đại Tá Huỳnh Hữu Hiền -Tư Lệnh Không Quân- và Đại Tá Hồ Tấn Quyền -Tư Lệnh Hải Quân- Theo người nhà của hai vị ấy cho biết, th́ Đại Tá Hiền đang trên không tŕnh Sài G̣n-Đà Lạt, tôi có dặn người nhà trên đó khi Đại Tá Hiền đến nơi th́ điện thoại về tôi gấp. C̣n Đại Tá Quyền th́ người nhà nói có lẽ đă đi lễ nhà thờ, nhưng tôi gọi đến nhà thờ Đức Bà nhờ người t́m mà không gặp. Tôi sẽ cố gắng nhưng không chắc là tôi sẽ thực hiện được, thưa Thiếu Tướng”. “Chú ráng t́m hai ổng, phần tôi, tôi cũng t́m cách liên lạc”.

Lúc 3 giờ chiều, điện thoại tôi reo: “Đại Úy Hoa tôi nghe”.


“Tôi là Hiền đây anh Hoa. Anh tŕnh Thiếu Tướng xem bây giờ tôi đến c̣n kịp họp không?”

“Xin lỗi, Đại Tá đang ở đâu đó?”

“Tôi đang ở Bộ Tư Lệnh Không Quân”.

Đấy là Đại Tá Huỳnh Hữu Hiền, Tư Lệnh Không Quân.

“Xin Đại Tá vui ḷng chờ đầu máy, tôi vào tŕnh ngay”.

Tương tự như khi tôi tŕnh với Thiếu Tướng Khiêm về trường hợp Thiếu Tá Thiên, tŕnh xong, Thiếu Tướng Khiêm chưa có phản ứng th́  Trung Tướng Minh ra lệnh:

“Kêu qua nhốt luôn”
“Vâng”.
Tôi báo cho Quân Cảnh phụ trách cổng số 1, mở cổng, và hướng dẫn Đại Tá Hiền vào pḥng họp, gọi cho đúng là "pḥng tạm giữ".

Nguồn hồi ký