Đại Tá Hồ Văn Lời

Riêng cá nhân tôi, một quân nhân được phân công nghiên cứu về cuộc chiến, tôi có bổn phận phải tường tŕnh với các chiến hữu và đồng bào về công tác nghiên cứu của ḿnh. Quyển “Việt Nam - Thắng và Bại” là bản tổng kết cuộc chiến VN trong bối cảnh cuộc đấu tranh ư thức hệ thế giới, dưới nhăn quan của một người VN viết về cuộc chiến của chính họ. Bản thảo đầu tiên tôi gởi đến thượng cấp của tôi là cựu Đại tá Hồ Văn Lời, hồi cuối tháng Chạp 1987. Đại tá Lời nguyên là Trưởng pḥng 2 Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH. Đ/tá Lời đă chấp nhận đơn xin của tôi về làm việc ở Trung tâm Khai Thác Tài Liệu (CDEC). Sau đó là thành viên Quân sự trong phái đ̣an VNCH tại bàn đàm phán Paris.

Lê Quế Lâm

Nguồn hiệp định Paris