Đại Tá Hồ Văn Hiền

- Sinh tháng 11 năm 1927 tại Chợ Lớn

- Nhập ngũ ngày 15-10-1951

- Xuất thân trường sĩ quan Thủ Đức Khóa 1

- Chỉ Huy Trưởng Trường Quân Cụ


Thôi th́ tối ngày đài phát thanh ra rả điều mà họ gọi là “bách chiến bách thắng”, là “cả nước tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc lên chủ nghĩa xă hội”, là “chính sách khoan hồng nhân đạo” đối với quân nhân viên chức cán bộ của chánh phủ Việt Nam Cộng Ḥa cũ mà họ gọi là “ngụy quân ngụy quyền”. Trong khi họ ra rả những điều nói trên th́ lác đác họ đă lùng bắt một số sĩ quan, như Đại Tá Hồ Văn Hiền thuộc ngành Quân Cụ ở đường Tô Hiến Thành (Quận 10, Sài G̣n), bị bắt vào khám Chí Ḥa v́ trong nhà có vài người bạn đến dùng cơm. Như Đại Tá Nguyễn Văn Phiên thuộc Bộ Quốc Pḥng, trên đường từ Sài G̣n về Châu Đốc thăm nhà đă bị bắt giam tại Long Xuyên. Như Thiếu Uư Triệu Văn Lễ thuộc ngành Quân Nhu, bị bắt đưa vào giam tại Vĩnh Long…v..v..

Phạm Bá Hoa

Nguồn kysutrongtu