Đại Tá Hồ Văn Di Hinh

- Sinh tháng 3 năm 1928 tại Vĩnh Bình

- Nhập ngũ ngày 15-10-1951

- Xuất thân trường sĩ quan Thủ Đức Khóa 1

- Giám Đốc Nha Quân Nhu

- Ủy Viên Thanh Niên 19/6/65

- Thị Trưởng Đà Lạt


Được biết Cụ Hồ Biểu Chánh có chín người con, năm trai và bốn gái. Các con cháu của Cụ đă thành đạt. Con trưởng, ông Hồ Văn Kỳ Trân là giáo sư, là nhà báo đă quản lư 2 tờ báo là Nam Kỳ tuần báo và Đại Việt Tập chí, và sau là 1 Dân biểu của chế độ cũ. Con thứ bảy là Đại tá Hồ Văn Di Hinh, nguyên Thị Trưởng Đà Lạt, và cháu đích tôn là ông Hồ Văn Kỳ Thoại, Phó Đô Đốc Hải Quân trong chế độ cũ.

Nguồn sachvatranh