Đại Tá Hồ Tiêu

- Sinh tháng 1 năm 1922 tại Quảng Trị

- Nhập ngũ ngày 1-8-1951

- Xuất thân trường Võ Bị Địa Phương Huế

- Tư Lệnh LLĐB sau cùng (1970)


Sau Cách Mạng 1963, Đại Tá Hồ Tiêu về làm CHT Sở Liên Lạc, lúc đầu Đại Tá mang về Sở Liên Lạc một số sĩ quan nhảy dù trong đó có tôi, các Đại úy Nguyễn Viết Cần, Nguyễn Thế Phồn, Nguyễn Văn Thanh, các Trung úy Trần Lưu Huân, Trần Thụy Ly, các Thiếu úy Văn Thạch Bích, Lê Minh, Nguyễn Văn Thụ, Nguyễn Hải Triều, Vương Vĩnh Phát, Phan Nhật Văn, Nguyễn Văn Am...vv...Từ các đơn vị không phải nhảy dù có Trung Tá Ngô Văn Hùng CHP, Đại úy Hào, Đại úy Trung, Trung úy Lê Quang Tiềm, Thiếu úy Nguyễn Cẩm, Thiếu úy Bùi Minh...vv. Khởi đầu Đại Tá Hồ Tiêu đă chịu nhiều áp lực để tiếp tục công tác mật vụ của Sở Nam. Đại Tá Hồ Tiêu có Trung Tá Ngô Văn Hùng làm CHP lo việc cải tổ để có thể tiếp nối sứ mệnh của Sở Nam. Ngoài Trung Tá Hùng c̣n có các Sĩ quan từng quen việc Pḥng Nh́ và An Ninh như Đại úy Phồn, Đại Úy Hào, Đại Trung, Thiếu úy Triều, Thiếu úy Bùi Minh.... Tháng 1-1964 tôi mới về tŕnh diện SLL và gặp Tường là TP3 của Sở, tôi làm Phụ Tá TP2 cho Nguyễn Viết Cần. Trong thời gian này, tôi được chỉ thị hợp tác với TP3 Nguyễn Mạnh Tường để hoàn tất kế hoạch hành quân Hạ Lào. Anh Cần rời SLL khoảng tháng 2 hay 3-1964 và tôi thay anh ấy ở chức vụ TP2.

Sau khi tôi nhận chức vụ TP2/SLL từ Đại úy Cần, một hôm mở kho lưu trữ những tài liệu của Sở Nam tập trung về BCH/SLL, tôi đă thấy những hồ sơ của các chính khách VN mà tên tuổi đă được nhắc tới trên báo chí như Nguyễn Tường Tam, Trần Quốc Bửu, Trần Văn Tuyên, Trần Văn Hương...vv.., gần như hầu hết các chính khách tên tuổi vào thời ấy đều có một hồ sơ cá nhân rất chi tiết. Điều bất ngờ là có cả hồ sơ về Nguyễn Mạnh Tường và Phan Trọng Chinh, Phạm Văn Liễu! Tôi có kể chuyện này cho Tường. Chúng tôi trao đổi ư kiến và đều đồng ư không muốn Sở Liên Lạc theo đường lối cũ của ĐT Lê Quang Tung.

Tôi tŕnh sự việc lên ĐT Hồ Tiêu và được chỉ thị lựa một số hồ sơ để Đại Tá coi. Một tuần sau, tôi được gọi lên văn pḥng CHT, buổi họp có mặt Đại Tá CHT, CHP Ngô Văn Hùng và tôi. Trung Tá Hùng đựợc hỏi ư kiến trước về kho tài liệu của Sở Nam. Trung Tá Hùng rất phấn khởi cho rằng số tài liệu trên giúp ích rất nhiều trong việc cải tổ để tiếp tục trách nhiệm của Sở Nam. Được hỏi ư kiến, tôi tŕnh rằng tôi chỉ được huấn luyện và có chút kinh nghiệm về T́nh Báo Chiến Trường, tôi hoàn toàn không có kinh nghiệm ǵ về công tác Mật Vụ -nôm na là theo dơi, bắt bớ, thẩm vấn khai thác phạm nhân. Nếu quyết định của CHT theo đường hướng tái lập Sở Nam th́ tôi xin được thay thế bằng ĐU Hào hay ĐU Trung là những người có nhiều kinh nghiệm hơn.

Buổi họp kết thúc không biết quyết định của ĐT Hồ Tiêu ra sao. Nhưng chỉ vài ngày sau ĐT Hồ Tiêu chỉ thị tôi tự tay thiêu hủy tất cả các hồ sơ đó và chú trọng phát triển kế hoạch hành quân thu thập tin tức vùng Hạ Lào.

Trung Tá Phan Trọng Sinh

Nguồn Nguyễn Mạnh Tường