Đại Tá Hồng Sơn Đông

Nhưng ai cũng biết rằng tại Thượng Viện Việt Nam Cộng Ḥa có môt Thượng Nghị Sĩ tên Đông, tức là Hồng Sơn Đông, nguyên Đại Tá QĐVNCH, đăc cử Thượng nghị sĩ liên tiếp hai nhiệm kỳ. Thượng nghị sĩ Hồng Sơn Đông , nhân sĩ Cao Đài, là một thành viên trong bộ tham mưu thâu hẹp của Đại Tướng Minh. Bộ tham mưu này gồm những vị sau đây: Ông Nguyễn Ngọc Thơ, (cho đến khi bi tai biến mạch máu nảo) GS Vũ Văn Mẫu, GS Tôn Thất Thiện, GS Lư Chánh Trung, Trung Tướng Mai Hữu Xuân, TNS Hồng Sơn Đông, các Dân Biểu Nguyền Hữu Chung, Lư Quí Chung, Dương Văn Ba, Hồ Ngọc Nhuận và Bác Sĩ Hồ Văn Minh, người công giáo và cũng là Phó Chủ Tịch Hạ Viện. Vị Bác sĩ nầy là ứng cử viên Phó Tổng Thống chánh thức của liên danh Dương Vân Minh - Hồ Văn Minh, c̣n TNS Hống Sơn Đông là ứng củ viên PTT dự khuyết .

TNS Hồng Sơn Đông, là một thương gia thành công, đă tặng tất cả lương bổng Thượng Nghị Sĩ hằng tháng cho một trường học ở Thủ Đức nơi Ông cư ngụ. Ông Đông là một trong những người cùng tâm huyết với Đại Tướng Minh nên đă nhiều năm sát cánh với Đại Tướng Minh trên chính trường. Thời trước 1975 ai cũng biết nhật báo “Điện Tín” là cơ quan ngôn luận chính thức của nhóm “Ḥa B́nh Dân Tộc” của Đại Tướng Dương Vân Minh . Nhật báo này do Ông Đông xuất vốn phần lớn và chính nhờ ông Đông mà nó đă thành cơ quan ngôn luận của Đại Tướng Minh như đă nói, và cũng v́ vậy mà nó đă nhiều lần bị chính quyền thời Đệ II Cộng Ḥa làm khó dễ. Mặt khác, TNS Hồng Sơn Đông đă tích cực tham dự các phiên hợp đưa đến quyết định cử Bà Luật Sư Nguyễn Phước Đại đại diện chánh thức, đi cùng Trung Tá Trương Minh Đẩu rút đơn ứng cử Tổng Thống của liên danh Dương Văn Minh – Hồ Văn Minh. Hiện nay Ông Đông vẫn c̣n khỏe mạnh ở Việt Nam và khi Đại Tướng Minh c̣n tại thế, vẫn ân cần liên lạc thăm hỏi Đại Tướng với một sự cảm khích sâu xa.

Nguồn: Giao điểm online