Đại Tá Hồ Ngọc Tâm

- Sinh tháng 11 năm 1933 tại Quảng Bình

- Nhập ngũ ngày 15-3-1954

- Xuất thân trường sĩ quan Thủ Đức K4 phụ

- Trưởng Ban Liên Lạc Quân Sự 4 Bên Vùng 1


Năm 1960 ông chỉ thị cho tôi kiếm địa điểm mở một trường riêng cho nữ sinh. Tôi đă t́m đến trụ sở Hội Bắc Việt Tương Tế nằm trên Đường Phan Đ́nh Phùng. Trụ sở khi ấy đang được Quân Đội thuê làm cư xá cho sĩ quan và Đại Úy Hồ Ngọc Tâm đang cư ngụ tại đó (Đại Úy Tâm cấp bậc sau cùng là Đại Tá, hiện ở Thành Phố Westminster, Orange County, California). Tôi phải xin Quân Khu cấp cho gia đ́nh Đại Úy Tâm một căn nhà khác, cấp tốc xây thêm 3 pḥng học, nhờ một Giáo Sư Pháp Văn uy tín tại Huế, ông Trần Văn Thông (hiện ở Việt Nam) làm Hiệu Trưởng và điều hành. Trường mang tên là Trường Nữ Trung Học Mê Linh. Cũng trong năm này ông đă yểm trợ cho một số Giáo Sư mở một Trường Trung Học nữa trong khu Tây Lộc cũng nằm trong khuôn viên Thành Nội.

Nguồn donghongodinhuocmochuadat