Đại Tá Hoàng Văn Tỷ

- Sinh tháng 10 năm 1919 tại Lạng Sơn

- Nhập ngũ ngày 1-5-1952

- Xuất thân trường sĩ Tống, Sơn Tây

- Phó Cục Trưởng Tổng Cục Quân Huấn


Nhưng có một hôm Trung Tướng Linh Quang Viên, bây giờ đă là Tổng Trưởng Bộ Thông Tin, đến thăm Tỉnh Mỹ Tho, và Sư Đoàn 7 Bộ Binh. Thiếu Tướng Tư Lệnh Sư Đoàn và Trung Tá Phúc Tỉnh Trưởng đă tiếp đón Trung Tướng Viên ở nhà khách của Ṭa Tỉnh. Tôi cũng có mặt trong buổi tiếp tân khoản đăi này. Tôi rất mong có dịp được gặp riêng để ngỏ lời cảm ơn Trung Tướng lúc ông c̣n là Giám Đốc Nha ANQĐ, đă giao việc điều tra tôi cho Đại Úy Nguyễn Thiện để giúp đỡ minh oan cho tôi. Nhưng tôi chờ măi chẳng có dịp nào. Trong lúc mọi người đang nói chuyện, tôi ra đứng dựa cửa nh́n ra vườn hoa rộng mênh mông của Nhà Khách Ṭa Tỉnh với tâm sự của riêng ḿnh. Bỗng tôi thấy Trung Tướng Linh Quang Viên cũng ra cửa đứng cạnh tôi như cũng muốn ngắm nh́n vườn hoa. Tôi chào Trung Tướng. Nhưng thấy ông nói rất khẽ chỉ riêng ḿnh tôi nghe được. Ông nói: “Chào Nghiêm, anh khỏe không? Bây giờ ở đây với ông Trị à? Những lănh tụ Thượng miền Bắc như tôi, Đại Tá Hoàng Văn Tỷ, và nhiều người khác nữa đều theo dơi những công việc anh làm cho Đồng Bào Thiểu Số. Thỉnh thoảng gặp nhau, chúng tôi vẫn nói với nhau về những việc làm của anh.

Nguyễn Văn Nghiêm

Nguồn fulro