Đại Tá Hoàng Tích Thông

HĂNG LONG là biệt danh của cựu Đại tá TQLC Hoàng tích Thông.

Anh sinh năm 1928 tại Hà nội. Nhập học khóa 4 Sỉ quan trừ bị Trường Vỏ khoa Thủ Đức ( 12/10/1953 ). Ra trường ngày 1/6/1954 với cấp bực Thiếu úy và tiếp tục theo học một tháng tại Trung tâm Huấn luyện Pháo binh Đông Dương tại thị xă Thủ dầu một - B́nh Dương ( C.I.A.I ). Sau đó được thuyên chuyển về làm Đại đội phó Đại đội Súng nặng 753 Tại Bần Yên Nhân ( Hưng Yên ) thuộc Đệ tam Quân khu ( Bắc Việt ).

Sau ngày Hiệp định đ́nh chiến Genève ( 20/7/1954 ) được kư kết, toàn bộ Đại đội súng nặng của Anh được lịnh di chuyển vào Nam vào thượng tuần tháng 9/1954 và đóng quân tại quận Ninh Ḥa (Khánh Ḥa ). Tháng 4/1955 Sư đoàn 2 Bộ binh được thành lập với các đơn vị từ miền Bắc Việt nam di chuyển vào Bộ tư lịnh đóng tại Sơn Chà (Đà nẳng ), Đại đội súng nặng của Anh được sát nhập vào Trung đoàn 155 ( sau đổi thành Trung đoàn 5 ) mà Anh là Trung Úy Đại đội trưởng. Thượng tuần tháng 5/1955 Trung đoàn tiếp thu tỉnh B́nh Định do bộ đội CSVN chiếm đóng từ khi chiến tranh Đông Dương xảy ra ( 12/1946 ). Sau đó Đại đội súng nặng của Anh cùng với BCH/Trung đoàn 5 được di chuyển ra đóng tại thị xă Vĩnh Điện thuộc quận Điện bàn ( Quăng Nam ), rồi di chuyển ra trại Phi Lao thuộc xă Thanh b́nh (Đà nẳng ). Năm 1956, Anh giữ chức vụ Trưởng ban 3/ Tiểu đoàn 2/Trung đoàn 4/Sư đoàn 2 BB.

Năm 1958, Anh t́nh nguyện về Binh chủng TQLC và giữ chức vụ Đại đội trưởng Đại đội 2/Tiểu đoàn 1 Đổ bộ TQLC. Năm 1960 anh tham dự khóa học Sỉ quan căn bản TQLC Hoa kỳ tại Quantico ( Virginia ). Về nước tiếp tục giữ chức vụ Đại đội trưởng Đại đội 1 ở cấp bực Đại Úy và tham gia vào cuộc đảo chánh ngày 1/11/1963.

Năm 1964 Anh được thuyên chuyển về giữ chức vụ Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2/TQLC thay thế cho Th/tá Cổ tấn Tinh Châu và anh đă chỉ huy trận Phụng Dư ( 4/1965 ), một trận đánh mà anh đắc ư nhất trong suốt cuộc đời quân ngũ của ḿnh.

Năm 1966, Anh lên đường du học khóa Tham mưu Trung cấp tại Hoa kỳ. Trở về nước năm 1967 giữ chức vụ Chiến đoàn trưởng Chiến đoàn A TQLC thay thế cho Tr/tá Nguyễn thành Yên. Tháng 10/1968 Lữ đoàn/TQLC được nâng lên thành Sư đoàn và Anh tiếp tục giữ chức vụ Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn A ở cấp bực Trung tá. Thăng cấp Đại tá đầu năm 1970 trong chức vụ Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 147 /TQLC. Hai trận đánh được Anh ghi lại thời điểm này là : trận Mậu thân 1968 và Hành quân Lam sơn 719 tại Hạ Lào năm 1971 .

Năm 1972 Anh theo học khóa Chỉ huy Tham mưu Cao cấp tại Đà lạt, sau đó Anh rời Binh chủng về làm Tư lịnh phó Sư đoàn 2 Bộ binh cho Tướng Trần văn Nhựt, trước đây cũng là vị Tiểu đoàn trưởng của Anh. Ở cương vị này Anh đă chỉ huy trận đánh tái chiếm cửa khẩu Sa Huỳnh sau ngày Hiệp định ngưng bắn 27/1/1973 và được Tổng thống Nguyễn văn Thiệu trao gắn Đệ tam đẳng Bảo quốc huân chương .

Anh đă trăi qua 13 năm gian lao tủi nhục trong các trại tù CS và qua Mỹ theo diện HO 7.

Hiện Anh cùng vợ và bốn con ( 2 trai và 2 gái ) đang định cư tại thành phố Santa Ana ( Nam California ).

Đại Tá Hoàng Tích Thông


NT. MX. HOÀNG TÍCH THÔNG.

A-Lời giới thiệu của MX. Tôn Thất Soạn:

Khóa 10 sĩ quan hiện dịch Đalạt và khóa 4 sĩ quan trừ bị Thủ Đức cùng làm lễ măn khóa chung vào ngày 1 tháng 6 năm 1954 tại Saigon. Cuộc duyệt binh khá rầm rộ trên đường Phạm Ngủ Lăo – Chợ Cũ. Dưới sự chủ tọa của Thủ Tướng Ngô Đ́nh Diệm. Một số sĩ quan trừ bị Thủ Đức sau đó lần lượt t́nh nguyện về phục vụ Binh Chủng TQLC đang trong thời kỳ thành lập 1-10-54, gồm có Trung Úy Tôn Thất Soạn, Trung Úy Bùi Thế Lân và Trung úy Hoàng Tích Thông…

B-TIỂU SỬ MX. HOÀNG TÍCH THÔNG:

Trong hồi kư “Cuộc Đời Tôi”, tác giả MX.Hoàng Tích Thông đă tóm tắt sơ lươc “Đời Tôi” như sau:

1. 1928-45 - Thời niên thiếu:
Sinh trưởng trong một gia đ́nh có 7 trai, 5 gái; Tôi là con út, sinh tại Hanoi, VN.năm 1928. Nhưng thuở nhỏ, học tại tiểu học xă Đông Ngạc (Làng Vẽ) Hà Đông. Sau đó là trường trung học Thăng Long Hà Nội và trường Louis-Pasteur cho đến hết lớp đệ Nhị năm 1954. Lúc trẻ ham mê thể thao như bóng tṛn, bóng bàn, bơi lội.v.v. Cuối năm 1945, sau khi Việt Minh cộng sản cướp chính quyền th́ nghỉ học v́ t́nh h́nh chính trị xáo trộn.

2.1945-53 - Gia nhập Quốc Dân Đảng:
Trước tiên gia nhập Quốc Gia Thanh Niên Đoàn (QGTNĐ), một tổ chức ngoại vi của Mặt Trận Quốc Dân Đảng, Quốc Gia(MTQDĐQG) chống lại Việt Minh cộng sản (VMCS) , theo thứ tự sau:
a) Từ 8/45 đến 2/48:
T́nh h́nh chung khi thế chiến 2 chấm dứt 1940-45.
b) Quốc Gia Thanh Niên Đoàn (QGTNĐ) trong những ngày đầu thành lập và thụ huấn tại trường Quân Chính Xứ Nhu (Việt Tŕ) và trường Lục Quân Yên Bái.
c) Chiến đấu trong Mặt Trận Quốc Dân Đảng (MTQDĐ) tại Đệ Tam Khu Chiến từ Vĩnh Yên tới Lào Kay.
d) Từ 11/1946 đến 2/48:
-Trên đường vào chiến khu Pḥng Thô (Lai Châu) qua biên giới Trung Hoa.
-Những ngày chiến đấu trong chiến khu.
e) Từ 2/1948 đến 2/50:
-Trên đường lưu vong tại Trung Hoa.
f) Từ 2/1950 đến 6/50:
-Trên đường rời khỏi Hoa Nam từ phủ thủ Côn Minh (tỉnh Vân Nam) qua Quế Dương (tỉnh Quư Châu), Liễu Châu (tỉnh Quảng Tây), Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông) tới Hương Cảng.
-Cuộc sống tạm bợ tại Hương Cảng và trở về Hanoi VN năm 1949.
3. 1953-75 - Gia Nhập Quân Đội VNCH:
-Nhập học trường SQTB Thủ Đức Khóa 4 ra trường 1-6-54 cấp bậc Thiếu úy.
-Tŕnh diện Đệ Tam Quân Khu Bắc Việt, nhận nhiệm vụ đầu tiên là đơn vị trọng pháo 753 hoạt động ở yếu khu "Bần Yên Nhân", Hải Dương, Bắc Việt.
-1955: di chuyển vào Nam sau hiệp định Paris cùng với đơn vị PB 753, sau đó được sát nhập vào trung đoàn 155 BB tại Nha Trang, sau đổi tên là trung đoàn 5 BB, để thành lập SĐ 2 BB đóng tại Sơn Trà, Đà Nẵng. Với chức vụ ĐĐT-ĐĐ TP 5.
-1957: làm TB3 tiểu đoàn 2, trung đoàn , SĐ2 .BB
-Tháng 1/1958: sĩ quan BTM trung đoàn, SĐ1-Huế.
-Thàng 4/1958: t́nh nguyện về TQLC, Trung Úy ĐĐT-TĐ1-TQLC, Nha Trang, hành quân với TĐ1 –TQLC tại Kiến Ḥa (1960), Cà Mâu, và mật khu Hố Ḅ QK3.v.v.
-1960: trung úy du học Hoa Kỳ lớp Basic course, Quantico, USMCS Quantico,VA.
-1963: đại úy ĐĐT-ĐĐ1-TĐ1/TQLC, tham gia đảo chánh 1-11-63 tại Saigon.
-1964: thiếu tá TĐT-TĐ2 TQLC, hành quân Kontum, Đức Cơ, Bồng Sơn, B́nh Định.
-Tháng 3/1966: du học Hoa Kỳ, Junior course, MCS Quantico, VA.
-Tháng 10/1966: CĐT-CĐ A-TQLC, hành quân Junction City với SĐ 25 BB Hoa Kỳ, tại Tây Ninh.
-1968: Thiếu Tá CĐT-CĐ A, hành quân giải tỏa VC tại Saigon sau đó là Huế.
-1969: Trung Tá LĐT LĐ-147 hành quân Vùng 4 Chương Thiện, Ba Xuyên.v.v.
-1970: Đại Tá LĐT LĐ-147, HQ Cambot.
-Tháng 3/1971: ĐT LĐT-147, HQ lam Sơn 719 Hạ Lào-
-Tháng 10/71: Đại Tá thực thụ theo học Chỉ Huy & Tham Mưu Cao Cấp Dalat.
-Tháng 11/1972: ĐT/ TLP- SĐ2 BB tại Chu lai, Quảng Tín. HQ giải tỏa VC cửa biển Sa Huỳnh, Quảng Ngăi được ân thưởng Đệ 3 BQHC.
-Tháng 3/75: TLP SĐ2 BB rút về Hàm Tân –B́nh Tuy.
-Tháng 4/75: ĐT TLP SĐ2 BB di chuyển HQ pḥng tuyến Phan Rang.
-22-4-75: Dt Hoàng Tích Thông đào thoát từ Phan Rang về đến Vũng Tàu.
-30-4-75: tập trung cải tạo tù cộng sản từ Long Giao, ngoài Bắc, trong Nam.
-Tháng 2/88: được tự do sau 13 năm tù cộng sản.
-Tháng 9/1991: MX. Hoàng Tích Thông cùng gia đ́nh sang Hoa Kỳ định cư tị nạn CS theo diện HO.7 định cư tại Santa Ana, California cho đến nay 2-2016.

C. ĐOẠN KẾT:
1. Trong hồi kư ”Cuộc Đời Tôi”, cựu đoàn viên Quốc Gia Thanh Niên Đoàn Nguyễn Đức Linh đă nhận xét:

"...hồi kư của Hoàng Tích Thông đă nói lên một thời trai trẻ có lư tưởng để phụng sự với bầu nhiệt huyết đấu tranh v́ dân tộc, với sự mong ước trong sáng, kỳ vọng đất nước giàu, dân mạnh, thoát cảnh nghèo đói tối tăm. Con đường cách mạng của Hoàng Tích Thông cũng là con đường lư tưởng của chung cho tất cả đoàn viên Quốc Gia Thanh Niên đoàn.."

2. Tác giả Mũ Xanh Hoàng Tích Thông đă tâm sự trong cuốn “Cuộc Đời Tôi” :

"…trong số anh em chúng tôi tham gia vào Quốc Gia Thanh Niên Đoàn đến giờ phút này cũng chẳng c̣n bao nhiêu, khoảng chừng 20 người, trong số gần 200 người mà một nửa của 20 người đang sinh sống tại Hoa Kỳ và các nước tự do khác. Số c̣n lại vẫn c̣n ở trong nước. Thực tâm tôi chỉ muốn ghi lại những ngày hoạt động xa xưa của lứa tuổi đôi mươi trong thời kỳ tranh đấu dành độc lập cho VN để dành riêng cho gia đ́nh QGTNĐ và may ra có thể cùng đóng góp một phần nào trong tài liệu tham khảo của những ai muốn viết về lịch sử tranh đấu của những người Quốc Gia, v́ tôi đă may mắn đi chọn con đường dài từ Vĩnh yên tới Phong Thổ Bắc Việt..."

MX.Hoàng Tích Thông SQ QLVNCH, 1954-75.. Hiệu: Quư Minh,Tự: Bất Si, Orange County, CA. USA.

tqlcvn