Đại Tá Hoàng Thanh Nhã

Để trả đũa hành động vi phạm Hiệp Định Ba Lê của cộng sản bắc việt, đă pháo kích vào phi trường Biên Ḥa, vào tháng 8 năm 1974. Đại Tá Hoàng Thanh Nhă, Không Đoàn trưởng Không Đoàn 23 Chiến Thuật, Sư Đoàn 3 Không Quân chỉ thị 2 phi tuần Khu Trục A-1 dùng bom CBU-25 để thi hành một nhiệm vụ lịch sử: oanh tạc Tổng Hành Dinh của mặt trận giải phóng Miền Nam ở đồn điền Minh Thạnh gần Lộc Ninh. Phi tuần số 1 do Thiếu Tá Phùng và Trung Uư Đinh văn Đức. Phi tuần thứ 2 do Đại Uư Trần Văn Phúc và Trung Uư Nguyễn Tứ Đức. Sau khi nghiên cứu kế hoạch hành quân, tính toán giờ bay, hướng bay một cách rất cẩn thận và để giảm thiểu sự nguy hiểm, Thiếu Tá Phùng đề nghị nhập 2 phi tuần thành 1 hợp đoàn 4 chiếc, dùng chiến thuật truy kích, với yếu tố bất ngờ, chớp nhoáng, bay thấp trên ngọn cây. Với chiến thuật nầy đ̣i hỏi người Leader một khả năng, kinh nghiệm, b́nh tĩnh, sáng suốt cũng như gan ĺ v́ thỉnh thoảng Leader phải lên cao 5 hay 7 trăm bộ để nhận dạng những “check point”(điểm chuẩn) tránh bị bay lạc.

Lợi dụng mặt trời sắp lặn, những phi công lấy Lai Khê làm điểm xuất phát, bay về hướng Bắc dọc theo Quốc Lộ 13, qua khỏi An Lộc 5 dặm, đổi sang hướng Tây, khi thấy Lộc Ninh th́ chuyển hướng Đông Nam để oanh tạc vào bên hông địch. Phi tuần phải vượt qua hàng rào pḥng không dày đặc, trên đường đi, ngay cả đường về. Rất nhiều lần các Phi tuần lướt trên những dàn cao xạ, nh́n thấy bọn chúng quay ṿng những họng súng và bắn vói theo. Nhờ vào sự can đảm phi thường của Thiếu Tá Phùng nên Phi vụ đầu tiên đă hoàn thành sứ mạng và trở về đáp an toàn lúc 8 giờ tối. Một điều tôi ghi nhận thêm là lần đó, Thiếu Tá Phùng thà ngậm đèn bấm soi sáng những phi cụ để bay (v́ phi cơ của anh bị hỏng đèn phi cụ) nhưng nhứt định không chịu hủy bỏ phi vụ dù rằng trong phiên họp buổi trưa Đại Tá Nhă đă lưu ư 2 lần: “Nếu có ǵ bất trắc các bạn ráng chịu đựng qua đêm, sáng mai mới có trực thăng rescue”.

Nguồn hoài hương