Đại Tá Hoàng Gia Cầu

-Sinh tháng 4 năm 1920 tại Hà Nội

- Nhập ngũ ngày 1-6-1953

-Đồng hóa vào Quân Đội cấp bậc trung úy có bằng cử nhân luật

- Tư Lệnh Phó Sư Đoàn 5

- 1964-1965:Tư Lệnh Phó Quân Đoàn IV tại Cần Thơ (Thời Thiếu Tướng Nguyễn Văn Thiệu làm Tư Lệnh)

- 1966-1968: Chỉ huy trưởng Địa phương quân & Nghĩa quân

- Tham mưu trưởng Cơ quan Tổng Thanh tra Quân lực Việt Nam Cộng ḥa.

- Sau 1975 bị cầm tù 12 năm