Đại Tá Hoàng Bá Tất

Năm 1981, tôi bị giam tại khám Chí ḥa. Noel sắp đến trong sự cô đơn và lạnh lẽo vô cùng. Tôi nằm co quắp v́ đói, lạnh, nhưng cũng hát cho Đỗ đ́nh Hoàng, người bạn cùng xà lim nghe những bài hát Noel mà tôi đă viết trong trí nhớ. Nửa đêm Giáng sinh, anh Hoàng bá Tất ở xà lim bên cạnh quăng giây gửi sang cho chúng tôi hai chiếc bánh làm bằng cốm dẹp ngào đường trên rắc đậu phụng. Thật là miếng khi đói,gói khi no, chúng tôi nhận quà mà ứa nước mắt tạ ơn Chúa và cám ơn anh Tất...

Vũ Đức Nghiêm

Nguồn hung viet