Đại Tá Hà Dương Hoán

- Sinh tháng 14 năm 1928 tại Sơn Tây

- Nhập ngũ ngày 8-1-1951

- Xuất thân trường sĩ quan Nam Định Khóa1

- Tham Mưu Phó Tài Chánh tại BTLKQ


Tôi không muốn làm “con mồi” nhử cho Cộng quân pháo bừa vào BTL, tôi lặng lẽ lui vào pḥng Hành Quân Chiến Cuộc nghe thuyết tŕnh buổi sáng. Tin tức rời rạc không ǵ rơ rệt (c̣n ai đâu báo cáo, QĐ 3 đă gẫy súng !) Đang ngồi âu lo cho số phần Cộng Hoà sắp dứt th́ được điện thoại của ông Hiệp trố (ANKQ) hỏi bây giờ làm sao? Tôi mạn phép Tư Lệnh khuyên nhỏ:

- Hăy thu xếp vào ngay BTL. Có thể rút bất kỳ lúc nào. Nói xong tôi cắt điện đàm. Ngồi kế tôi, ông Hà Dương Hoán hỏi nhỏ:
- Moa chạy về đón Bà cụ liệu có kịp không?

Tôi trả lời:

-Có thể không kịp. T́nh thế quá khẩn trương rồi. C̣n, mất chỗ nầy chỉ trong nội sáng nay thôi.

Nghe thế, Hoán rời BTL. Tôi không rơ ông ấy đi đâu, làm ǵ. Sau nầy tôi có tin ông ấy và ông Hiệp đă có mặt tại Hoa Kỳ mà không phải qua các đợt “Cải Tạo”.

Nguồn Giây Phút Nát Ḷng