Đại Tá Dư Trí Hùng


* Chủ Nhật 15-5-2011
Sau khi rời nhà anh Thanh, chúng tôi đi ngược về lại Dallas. Nơi đây có anh Nguyễn Xuân Dục (khoá 20 HQ/NT) là Tổng Hội Trưởng, Tổng Hội Hải Quân VNCH tại Hoa Kỳ. Chúng tôi liên lạc với anh Dục, xin số điện thoại các Niên Trưởng và các bạn Hải Quân mà chúng tôi quen biết để chúng tôi đến thăm viếng trong đó có anh Trần Ngọc Bích (khóa 11) từ lâu biệt tích. Anh Dục đề nghị mời chúng tôi về nhà anh ở và anh sẽ mời các vị mà chúng tôi muốn gặp đến nhà. Kết cuộc có Niên trưởng Dư Trí Hùng (khóa 2 Brest), anh chị Trần Ngọc Bích (khóa 11) và anh chị Đào - Cơ - Chí (khóa 20). Anh Chí hiện là giám đốc một công ty cầu đường tại Dallas. Các NT khác không đến được như NT Nguyễn Văn Nhựt (khóa 8) bận v́ bà xă bệnh, NT Đặng Cần Chánh (khóa 2) đang ở trong ‘nursing home’, NT Lê Thành Uyển (khóa 7) bị bệnh Alzheimer nên khi anh Cầu điên thoại NT Uyển trả lời không biết anh Cầu là ai.
NT Dư Trí Hùng đă gần 8 bó nhưng trông rất khỏe mạnh. NT ăn uống b́nh thường, nói chuyện duyên dáng và khôi hài. Suốt buổi ăn do anh chị Dục khoản đăi, NT Hùng đă nói đủ mọi chuyện từ tôn giáo cho đến xă hội. NT Hùng cũng đă soạn lại một số kinh sách cho hợp với ngôn ngữ hiện đại để các Phật tử sử dụng cho dễ hiểu và đồng nhất. Về thể dục, NT Hùng tập tài chi tổng hợp hằng ngày.

Điều đáng nhớ trong chiến tranh Việt Nam đối với NT Dư Trí Hùng là trận đuổi bắt tàu VC xâm nhập Vùng 2 Duyên Hải khi NT làm Hạm trưởng chiếc HQ 12, cuối cùng HQ 12 đă đánh ch́m tàu VC nầy lúc nửa đêm ngày 1-3-1968 tại Ḥn Hèo thuộc xă Ninh Phước tỉnh Khánh Ḥa cách Nha Trang 12 km về phía Bắc. Ngày hôm sau HQ 12 tiến sát chiếc tàu địch, chính mắt NT Hùng đă thấy mấy xác lính VC trôi lềnh bềnh bên cạnh chiếc tàu bị nổ tung với nhiều súng đạn c̣n trong bao mang nhăn hiệu của Liên Sô và Trung Quốc.
Cuộc họp mặt kéo dài đến 10 giờ đêm mới giải tán.

Nguồn viendong