Đại Tá Dương Văn Thụy


Montréal ngày 03/03/1999.

Anh Tín thân mến,

Tôi rất tán đồng quyết định của anh, là phải cố gắng làm sáng tỏ cái chết của anh Hiếu, v́ có rất nhiều nghi vấn được đặt ra.

Trong thời gian anh Hiếu làm Tư Lệnh SĐ 5 Bộ Binh th́ tôi làm Dân Biểu Quốc Hội, đơn vị B́nh Long, thuộc Khu Chiến Thuật của anh, nên có nhiều dịp tiếp xúc. Tánh anh vẫn trầm lặng, kín đáo. Là một vị Tư Lệnh Sư Đoàn rất giỏi về chiến lược, chiến thuật, thêm vào tánh t́nh thẳng thắn, cương trực, không bè phái, thanh liêm, nên rất được nhiều người nể, nhưng có một số ít không thích. Nhiều lần qua Hoa Kỳ, gặp một số bạn cùng khóa, cùng đơn vị cũ là Quân Đoàn III, tôi đă gợi ư về cái chết của ông Tư Lệnh Phó Quân Đoàn III, mà không thu thập được ǵ, ngoài những nghi vấn của tôi. Anh yên trí, một ngày gần đây, mọi việc đều sáng tỏ, v́ trên đời này, không có cái ǵ là tuyệt đối bí mật hết. Cũng có thể, biết đâu, các cố vấn Hoa Kỳ ở QĐ III sẽ tiết lộ, c̣n SQ Việt ta, chắc có vài vị biết nhưng chưa tiện nói ra chăng? Đa số anh em K3 đều quí mến anh Hiếu lắm qua thời gian cùng thụ huấn cũng như lúc ra chỉ huy, một tướng tài. Khi nào có tin ǵ hay, tôi sẽ báo anh hay. Cho tôi góp lời cầu nguyện linh hồn anh Hiếu an vui nơi Tiên Cảnh và kính lời thăm chị Hiếu và các cháu.

Chúc anh thành công để anh Hiếu được ngậm cười nơi chín suối.

Thân mến,

Dương Văn Thụy