Đại Tá Dương Thanh Sơn

- Sinh tháng 4 năm 1924 tại Chợ Lớn

- Nhập ngũ ngày 14-12-1951

- Xuất thân trường sĩ quan Võ Bị Đà Lạt

- Trưởng Phòng 6 BTTM (1963)


Đại Tá Dương Thanh Sơn, người em thứ năm, từng lảnh nuôi dưởng đứa con thứ của ông DTN là Sử Thị Thanh Xuân, tuổi dần 1950, từ lúc chưa học xong tiểu học, cho đến khi đi làm tùy viên quân sự ở Thai lan năm 1964.

Ông Dương Thanh Sơn củng bị đi tù “học tập cải tạo” tại Miền Bắc.

Sau khi được thả, Đại Tá Dương Thanh Sơn vẩn bị quản thúc tại gia, củng không được phục hồi quyền công dân ngay.

Rồi lại bị bắt trở lai ,khi gia đ́nh t́m cách rời V.N bán chính thức. Rồi lại bị giam trong pḥng kín, thức ăn thiếu thốn, không được thăm viếng. Chỉ riêng con gái tên Bích Thủy, bị nhốt riêng, được Cụ Lê Quang Liêm nhớ t́nh nghỉa sâu đậm lúc làm việc dưới quyền của Trung Tướng Dương Văn Minh Tư Lệnh Bộ Tư Lệnh Hành Quân, chia xẻ đầy đủ thức ăn của gia đ́nh gởi cho cụ và luôn ân cần thăm hỏi.

Lúc ấy ông Dương Thanh Nhựt củng chẳng " ngó ngàn " hoặc giúp ǵ được người em của ḿnh.

Gia đ́nh ông ĐT Sơn đă bị giam cầm thêm đến chín tháng và không hề được người em Thượng Tá Cọng sản thăm nuôi.

Nguồn xa.yimg.com