Đại Tá Dương Ngọc Bảo

Dưới chế độ Thiệu, tuổi từ 18 đến 50 phải đi quân dịch, trừ các trường hợp được hoăn v́ lư do học vấn, gia cảnh, sức khỏe, công vụ… Nhiều người trốn lính và “lính trốn” phải nhờ đến những loại “giấy hoăn” để an thân. Các loại giấy này thường dùng mẫu thật nhưng con dấu là giả. Có nhiều loại giấy tờ thật đóng con dấu có những khiếm khuyết “đặc biệt” mà nhà cầm quyền Sài G̣n cố ư tạo nên, nếu người làm giấy giả không nghiên cứu kỹ sẽ bị “dính chấu”. Ví dụ giấy hoăn dịch “v́ lư do gia cảnh”, tên người sử dụng được đánh máy vi tính điện tử IBM của Mỹ, con dấu nổi bên cạnh của đại tá Trần Ngươn Nhung có chữ H thiếu mất nét chân phải; hay con dấu của Pḥng Tổng Quản trị Bộ tổng Tham mưu trên “Chứng chỉ giải ngũ” có ṿng tṛn bị mẻ và chữ kư của đại tá Dương Ngọc Bảo vừa rắc rối, vừa có ṿng cong cá biệt tại nét giữa…

Nguồn sggp