Đại Tá Dương Hồng Tuân

- Sinh năm 1926 tại Hà Đông (Bắc Việt), có vợ 5 con.

- Xuất thân khóa 1 Sĩ Quan Trừ Bị Nam Định (10/1951 – 6/1952).

- Tốt nghiệp Trường Cao Đẳng Quân Nhu Paris - Pháp (8/1953 – 12/1954).

- Chánh Sở Tài Chánh Tổng Nha Hành Ngân Kế/BQP (2/1955 - 6/1958).

- Phó Tổng Giám Đốc Tổng Nha HNK/BQP (3/1962 – 8/1965).

- Phụ Tá Hành Chánh/Chủ Tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương (ngang hàng Thứ Trưởng) (8/1965 – 7/1967).

- Phụ Tá Hành Chánh Phủ Phó Tổng Thống Đệ Nhị Cộng Hòa, (9/1967 – 7/1971).

- Bị tù Cộng Sản Việt Nam ở 2 miền Nam Bắc (6/1975 – 7/1985).

- Tạm cư ở tư gia Tân Định Sàigòn (8/1985 – 8/1988).

- Định cư ở Montreal – Canada (từ 9/1988 đến nay).

Sự việc đáng ghi nhớ.

- Hướng dẫn phái đoàn HCTC du hành quan sát hoạt động các cơ sở tài chánh Quân Lực Hoa Kỳ, nhằm cải tiến hoạt động các cơ sở HCTC/QLVNCH (3/1963).

- Sau khi Quân Đội bất ngờ đảm trách chánh quyền, trong lúc Quốc Gia chưa có Hiến Pháp, Quốc hội và Tối Cao Pháp Viện, đã đắc lực giúp đở Thủ Tướng Nguyễn Cao Kỳ điều khiển Quốc Gia bằng Sắc Luật trong thời hạn 2 năm đầu từ 7/1965 – 8/1967.