Đại Tá Đỗ Văn Sáu

- Sinh tháng 7 năm 1928 tại Sài Gòn

- Nhập ngũ ngày 1-8-1951

- Xuất thân trường sĩ quan Võ Bị Đà Lạt K5

- Tham Mưu Phó CTCT QĐ IV


Bích Huyền: Thưa anh, làm ǵ có “mùa xuân” nào trong những năm mà… nói như anh, “mây đen đă phủ trùm lên đất nước, lên số phận cả một dân tộc”. Tuy nhiên, nếu hiểu “mùa xuân… chẳng sao quên” theo một nghĩa khác th́ chắc chắn đó phải là mùa xuân năm 75 ấy. Nhà tôi cùng Đại tá Nguyễn Quốc Quỳnh, Chỉ Huy Trưởng trường Đại Học CTCT, Đại tá Đỗ Văn Sáu cùng các vị sĩ quan và sinh viên di tản khỏi Đà Lạt. Về tới được Saigon là chúng tôi phải lo t́m nơi tạm cư cho sinh viên ở đường Phan Đ́nh Phùng. Mặc dù vẫn có phương tiện để rời khỏi đất nước trong những ngày ấy nhưng chúng tôi không thể nào bỏ mặc sinh viên của ḿnh được, cuối cùng phải… ở lại vậy.

Nguồn vietnamexodus