Đại Tá Đỗ Văn Diễn

Sau khi Nguyễn Khánh Lưu lưu vong, quyền lực của quốc gia tập trung trong tay của nhóm “tướng trẻ”, cầm đầu là các tướng Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ, Nguyễn Chánh Thi và Chung Tấn Cang. Nhưng từ thời c̣n Tướng Khánh nhóm tướng trẻ đă bất măn thái độ chủ nhân ông của Đại sứ Maxwell Taylor. Theo hồi kư của ông Bùi Diễm th́ có sự căng thẳng nặng nề giữa nhóm tướng trẻ với Maxwell Taylor.

Mặc dầu Nguyễn Khánh đă lưu vong nhưng PNT vẫn tiếp tục trốn lánh, không ra tŕnh diện Hội đồng tướng lănh. Đă vậy Đại tá Thảo lại c̣n liên lạc với các tướng tá như Cao Hảo Hớn, Bùi Dzinh, Đỗ Văn Diễn, Nhan Minh Trang, Dương Hiếu Nghĩa, Huỳnh Văn Tồn… âm mưu làm đảo chánh một lần nữa vào ngày 20-5-1965 để đưa Tướng Khiêm trở về.

Nhóm tướng trẻ cho rằng như vậy là HK đă can thiệp quá đáng vào nội t́nh VNCH nên quyết định quyết định bắt 17 sĩ quan đang âm mưu đảo chánh và truy lùng Phạm Ngọc Thảo. Công việc truy lùng và thanh toán Phạm Ngọc Thảo được giao cho Giám đốc Tổng nha cảnh sát quốc gia là Trung tá Phạm Văn Liễu và Giám đốc Nha An ninh quân đội là Đại tá Nguyễn Ngọc Loan. Ông Liễu là đàn em thân tín của Tướng Nguyễn Chánh Thi và ông Loan là đàn em thân tín của Tướng Kỳ.

Sau đó nhóm tướng trẻ họp Ṭa án Quân sự mặt trận, tuyên án Tử h́nh khiếm diện các Đại tá Phạm Ngọc Thảo, Huỳnh Văn Tồn, Nhan Minh Trang và Trung tá Dương Hiếu Nghĩa. Nhưng các ông Tồn, Trang, Nghĩa được ông trùm cảnh sát Phạm Văn Liễu nuôi trong nhà riêng của ông, mấy tháng sau th́ được miễn tố, trả tự do ( Hồi kư của Đại tá Phạm Văn Liễu).

C̣n Đại tá Thảo cùng Đại tá Bùi Dzinh và Đại tá Đỗ Văn Diễn cùng trốn lánh trong một làng Công giáo ở Hố Nai, nghĩ rằng tạm lánh một thời gian cho mọi việc lắng xuống th́ ra mặt trở lại. Không ngờ Cảnh sát đặc biệt của Trung tá Phạm Văn Liễu biết được chỗ trú của các ông nên tổ chức bắt. Đại tá Dzinh và Đại tá Diễn được đưa về Sài G̣n an toàn và sau đó được miễn truy cứu; riêng Đại tá Thảo bị giết trên đường giải về Sài G̣n

Bùi Tín An Ninh

Nguồn vietcongonline