Đại Tá Đỗ Huệ

Sau khi tôi cùng Biệt đội Tác chiến điện tử đi hành quân theo BTL. QĐ tại Tây Ninh th́ không có người hướng dẫn sinh họat, các thầy cô giáo cũng không có ai biết sinh hoạt Hướng đạo, các em bơ vơ lạc lơng, bèn kéo nhau đến (trong số có 2 con của Chánh văn pḥng ) nhà Ông Chánh văn pḥng Tham mưu phó CTCT QĐ.III để “biểu t́nh” (lời Hiệu Trưởng Thái cung Sen và Bồ văn Sang)xin cho tôi được trở về BTL.Quân đoàn sinh hoạt cho con em gia đ́nh Binh sĩ trong trại gia binh QĐ.

Đại tá Đỗ Huệ Tham mưu phó CTCT. Đồng ư làm Phiếu Tŕnh đề nghị Trung tướng Tư Lệnh Quân đoàn cho tôi được thuyên chuyển qua ngành CTCT để phụ trách Hướng đạo Quân đội, nhưng khối CTCT QĐ không c̣n cấp số, nên phải thuyên chuyển qua Đại đội Tổng Hành Dinh nhưng đặc trách Hướng đạo Quân đoàn. Trung tướng Đỗ cao Trí chấp thuận đề nghị của Đại tá Huệ kư SVL cho tôi thuyên chuyển về ĐĐ. THD. QĐ.

Nguồn Bùi Môn