Đại Tá Đào Mộng Xuân

Đại tá Đào Mộng Xuân, cựu SVSQ khóa 8 VBQG, nguyên tham mưu trưởng trường VBQG, nguyên Tỉnh Trưởng kiêm Tiểu Khu Trưởng Tỉnh Quảng Tín, đă từ trần tại bệnh viện Fairfax vào sáng nay, thứ bảy 3 tháng 4, 2010.

 

Chương tŕnh tang lễ tại Fairfax Memorial, 4902 Braddock Road, Fairfax VA 22032. 

 

Thứ Ba , April 6  -  phát tang và thăm viếng
Thứ Tư, April 7   -  thăm viếng
Thứ Năm, April 8- Lễ Hỏa Táng

 

Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng chị Đào Mộng Xuân, vói tang quyến và các cháu .
Nguyện cầu hương linh anh Đào Mộng Xuân sớm về nơi cơi Phật .

 

Paul Nguyễn Vân