Đại Tá Đặng Văn Sơn

- Sinh tháng 5 năm 1916 tại Huế

- Nhập ngũ Quân Đội Pháp năm 1936. Khóa cấpTrung Đội Trưởng

- Được chuyển sang Quân Đội Việt Nam năm 1946

- Tổng Thanh Tra Địa Phương Quân và Nghĩa Quân (1965)


Thursday, September 24, 2009

CỰU ĐẠI TÁ ĐẶNG VĂN SƠN, CỰU TƯ LỆNH SƯ ĐOÀN 2 VÀ SƯ ĐOÀN 5 BỘ BINH, QUA ĐỜI THỌ 93 TUỔI

Tin Westminster - Nguồn tin vừa nhận được từ các cựu chiến binh Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa từng phục vụ trong các đơn vị Sư Đoàn 2 Bộ Binh và Sư Đoàn 5 Bộ Binh cũng như tại Trung Tâm Huấn Luyện Biệt Động Quân Nha Trang, cựu Đại Tá Đặng Văn Sơn vừa tạ thế lúc 8 giờ rưỡi sáng ngày 21 tháng 9 tại San Jose, Bắc California, hưởng thọ 93 tuổi. Cựu Đại Tá Đặng Văn Sơn sinh năm 1916 tại Thừa Thiên Huế, gia nhập quân đội Quốc Gia Việt Nam vào năm 1946. Ông là một trong những sĩ quan được thăng cấp đặc cách tại mặt trận và từng chỉ huy từ trung đội, đại đội đến tiểu đoàn trước khi được giao cho những chức vụ chỉ huy trưởng các đơn vị lớn như Tư Lệnh Sư Đoàn 2, Sư đoàn 5 Bộ Binh, và các quân trường lớn như trường Hạ Sĩ Quan, Trung Tâm Huấn Luyện Biệt Động Quân. Ông lên tới cấp đại tá th́ giải ngũ vào năm 1964.

Thời gian ông giữ chức chỉ huy trưởng trường Hạ Sĩ Quan Đồng Đế Nha Trang vào năm 1961 ông đă cho tu bổ, xây dựng và phát triển cơ sở vật chất cũng như kiện toàn đội ngũ cán bộ huấn luyện viên cho trường. Với hàng ngũ huấn luyện viên này, trường Đồng Đế được nhận thêm nhiệm vụ đào tạo các khóa Sĩ Quan Hiện Dịch Đặc Biệt, các đơn vị Biệt Động Quân tinh nhuệ, các đơn vị của Lực Lượng Đặc Biệt Liên Đoàn 77. Cố Đại Tá Đặng Văn Sơn nhận được rất nhiều Huy Chương Tưởng Lục của quân đội và được chính phủ Việt Nam Cộng Ḥa ban tặng Đệ Tam Đẳng Bảo Quốc Huân Chương. Trong lễ an táng cho người vừa nằm xuống, các cựu chiến binh trong Hội Ái Hữu Quân Trường Đồng Đế Nha Trang sẽ tổ chức một buổi lễ Phủ Kỳ trang trọng cho cố Đại Tá Đặng Văn Sơn.(SBTN)

Cựu Tư Lệnh Sư Đoàn 2 và 5