Đại Tá Đặng Văn Phước

Monday, October 11, 2010

Thành Kính Phân Ưu


Vô Cùng Thương Tiếc
Nhận được tin Niên Trưởng Đặng Văn Phước 
Cựu Tư Lệnh Không Đoàn 51 Chiến Thuật.
Cựu Chỉ Huy Trưởng Phi Đoàn 219 đă vĩnh viễn ra đi vào ngày 11.10.2010 tại Orange County, California U.S.A.
Hưỡng thọ 84 tuổi.
Thành Thật Chia Buồn cùng Gia Đ́nh Niên Trưởng Đại Tá Đặng Văn Phước.
Nguyện cầu Hương Linh người qúa cố sớm về cơi niết bàn.

Toàn thể anh em nhóm thân hữu Gia Đ́nh Lôi Hổ và Hắc Long Nha Kỹ Thuật

Cựu tư lệnh phi đoàn 219 đã ra đi