Đại Tá Đặng Văn Minh

Hội Thân Hữu Cựu Cảnh Sát Quốc Gia Vùng Hoa Thịnh Đốn Và Phụ Cận

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC

Đại Tá CSQG ĐẶNG VĂN MINH

Sanh ngày 7 tháng 4 năm 1922, tại Côn Sơn – Việt Nam

Nguyên Phó Trưởng Khối Cảnh Sát Đặc Biệt, Bộ Tư Lệnh CSQG/VNCH

Đă được Chúa gọi về lúc 12:40 AM, Thứ Ba ngày 10 tháng 5 năm 2016
Tại Tư gia, Fairfax, Virginia.

Hưởng Đại Thọ 94 tuổi.

Linh cữu hiện được quàn tại:

NATIONAL MEMORIAL FUNERAL HOME
7482 Lee Highway, Falls Church, VA 22042

Chương tŕnh thăm viếng :

Thứ Bảy 21 tháng 5 năm 2016 : Từ 9:00 AM – 3:00 PM

Sau đó di quan và an táng theo nghi thức Tôn Giáo TIN LÀNH.

Thành thật chia buồn cùng Bà Quả phụ ĐẶNG VĂN MINH và Tang quyến
Nguyện cầu ơn Chúa sớm nhận Linh Hồn Cố Đại Tá ĐẶNG VĂN MINH
về Cơi Thiên Đường.