Đại Tá Đặng Văn Đính

Khoảng hơn 300 cậu học tṛ, sinh viên, cộng với khoảng 100 cựu công tư chức, v́ thời thế đă gặp nhau ở đây, khóa 2 Biên Tập Viên và Thẩm Sát Viên Cảnh Sát Quốc Gia cùng thụ huấn một chương tŕnh gồm các bài học lư thuyết về Hành chánh, Cảnh sát Tổng quát và một chương tŕnh huấn luyện quân sự; dưới sự dẫn dắt của các cán bộ phụ trách như quư ông Minh, Nhứt, La văn Chung, Quách Trung Chánh (mất trong tù?), Nguyễn Ngọc Thơ (đă mất) với vị Liên đoàn trưởng là NT Phan Trung Chánh… Quư vị Giảng viên từng là các vị chỉ huy trong ngành CSQG truyền lại những kinh nghiệm dạn dày đă trải qua trong những năm tháng phục vụ, như quư NT Nguyễn Kim Phùng, NT Nguyễn Bá Hàm, NT Trung tá Nguyễn Hữu Dung “C̣ Công Lộ” (đă mất tích trên đường vượt biển t́m tự do), cố NT Đại tá Đặng văn Đính(?) “C̣ Đính”… và nhất là dưới sự tận tâm d́u dắt của cố Viện trưởng khả kính, Quận Trưởng Thượng Hạng CSQG Đàm Trung Mộc rất thương yêu thuộc cấp, hết ḷng v́ nghề nghiệp, người đă đặt nhiều kỳ vọng vào lớp trẻ. Có lần cố Viện trưởng cho tập họp tất cả sinh viên ở giảng đường để nói một số đề tài liên quan đến hoạt động nghề nghiệp, cách ứng xử... Khi đề cập đến việc vị Đại úy thuộc TTHL Quân Nhu cạnh bên Học viện, gặp Viện trưởng phàn nàn về việc một số anh em sinh viên có hành động “vô ư thức”, nḥm vào khe thông gió pḥng tắm của bà Đại úy... Cố Viện trưởng không những không trừng phạt, c̣n cười hóm hỉnh: “Có của không lo dấu mà c̣n đi mách!”. Cố Viện trưởng đă đặt tên cho khóa 2 chúng tôi là khóa Trần B́nh Trọng.

Nguồn saigonecho