Đại Tá Đặng Trần Du

Qua những thời gian tṛ chuyện mới được biết niên trưởng Đặng Trần Du c̣n là hạm trưởng HQ 329 trẻ tuổi nhất trong thập niên 50, lúc đó mới chỉ là Hải quân Trung uư nhưng lại là một hạm trưởng già nhất HQ 503 của thập niên 70, lúc đó niên trưởng ĐT Du là HQ Trung tá.

Trên xe đưa niên trưởng ĐT Du và gia đ́nh ra phi trường, trong lúc tṛ chuyện HT Du cho biết khoá 4 SQHQ QL VNCH được tuyển chọn trực tiếp Sinh viên Sĩ quan HQ có bằng Tú tài trở lên. Một số đă và đang học đại học. Khi là sĩ quan HQ, sau khi niên trưởng ĐT Du tốt nghiệp Cử Nhân Luật, Ban Kinh Tế, ĐH Luật Khoa Sài G̣n th́ niên trưởng Du thi vào Thẩm phán làm Công Tố Viên của Toà Án Quân Sự một thời gian. Với đề tài nầy cũng trùng hợp với tôi đă học 4 năm Đại Học Luật Khoa, Ban Công Pháp nên cuộc tṛ chuyện cũng lư thú lắm. Làm Thẩm phán được một thời gian, nhưng v́ yêu nghề hàng hải, yêu màu trắng hoa biển, yêu thích cuộc sống bồng bềnh trên biển khơi nên niên trưởng Du đă xin trở về quân chủng Hải Quân và đă làm Hạm trưởng HQ 503 từ năm 1970 đến tháng 10 năm 1971 với cấp bậc HQ Trung tá. Từ năm 1971 đến năm 1973 niên trưởng ĐT Du làm Chỉ huy trưởng Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân Cam Ranh. Trong thời gian ở Cam Ranh, niên trưởng ĐT Du c̣n là giáo sư được mời dạy ở các trường Đại Học Hàng Hải và Đại Học Chỉ Huy Tham Mưu. Cấp bậc sau cùng của niên trưởng Đặng Trần Du là HQ Đại tá.

Nguyễn Văn Phảy

Nguồn Chuyến thăm Đức Quốc