Đại Tá Đàng thiện Ngôn

- Sinh tháng 10 năm 1928 tại Tây Ninh

- Nhập ngũ ngày 11-10-1951

- Xuất thân trường sĩ quan Thủ Đức Khóa 1

- Cựu Tỉnh Trưởng B́nh Thuận (1969)

- Chỉ Huy Trưởng Trung Tâm Hành Quân, BTTM


Sau này, vào khoảng đầu năm 1969, Tôi là Đại Tá Chánh Sự vụ Sở Khai thác Nha Tổng Thanh tra Quân lực, được lệnh của Tổng Tham Mưu trưởng dẫn Đoàn Điều tra hỗn hợp Việt Mỹ, ra Phan Thiết t́m hiểu về vụ lính P.R.U. do Mỹ quản trị chỉ huy, có hành động ức hiếp tra khảo dân lành vô tội tại địa phương xa thành phố. Lúc đó, Đại Tá Đàng Thiện Ngôn làm Tỉnh trưởng kiêm Tiểu khu trưởng, đă lấy trực thăng đưa phái đoàn chúng tôi lên “Đồi Ông Hoàng” thăm viếng và ăn trưa tại chỗ, xả hơi trước khi chấm dứt cuộc điều tra trở về Saigon. Tại đỉnh “Đồi Ông Hoàng”, các bạn đồng hành và Tôi đă được chiêm ngưỡng một cổ vật chiến lợi phẩm quân sự. Đó là khẩu súng cao xạ thật lớn của quân Phiệt Nhật, đặt tại đây từ hồi Đệ Nhị Thế chiến (1939-1945) để bắn máy bay Đồng Minh Hoa Kỳ, tham gia cuộc chiến chống Nhật tại Đông Dương.

Hồi cuối 1965, Đại Tá Đàng Thiện Ngôn c̣n là Trung Tá, làm Tham mưu phó cho Tôi tại Bộ Chỉ huy Trung ương Địa phương quân và Nghiă quân, cơ sở đóng tại đường Hùng Vương, Chợ Lớn.

Qua năm 1967, Bộ Chỉ Huy Trung Ương Địa Phương Quân & Nghĩa Quân giải tán biến thành Tổng Cục ĐPQ & NQ (Đại Tá Xương làm Tổng Cục Trưởng, Tôi làm Tổng Cục Phó, Trung Tá Ngôn làm Trưởng Khối Tiếp vận) di chuyển vào trong Trại Trần Hưng Đạo, Tân Sơn Nhất, nên doanh trại của Địa phương quân đă được Tôi bàn giao cho Cục Truyền Tin theo lệnh của Bộ Tổng Tham Mưu.

Kể từ đó, bảng hiệu “Trại Trần Nguyên Hăn” đă được treo lên thay cho bảng hiệu của Bộ Chỉ Huy Trung Ương Địa Phương Quân & Nghĩa Quân. Cơ sở này, nguyên thuộc quyền sở hữu của Nha Tổng Giám đốc Bảo An thuộc Bộ Nội Vụ, gồm toàn những nhà trệt chật hẹp, không có trần nhà nên rất nóng nực. Sau cách mạng 1-11-1963, ĐPQ & NQ được chuyển từ Bộ Nội Vụ sang thuộc quyền Bộ Quốc Pḥng, mới đổi thành Bộ Tư lệnh Địa phương quân và Nghiă quân, do Trung Tướng Trần Ngọc Tám làm Tư lệnh. Tướng Tám đă tŕnh xin ngân khoản để phá hủy toàn bộ nhà cũ, xây dựng lại những nhà 2 tầng khang trang rộng răi, đủ tầm vóc cho một Bộ Tư lệnh Lực lượng Diện địa (như Bộ Tư lệnh National Guard của 1 Tiểu Bang trên Lục địa Hoa Kỳ). Dự án được MACV (Hoa Kỳ) hỗ trợ và thực hiện ngay trong tài khoá 1964-1965.

Nhưng tiếc thay, sau khi Tướng Khánh (bạn chí thân của Tướng Tám) bị Đại Hội đồng Quân lực áp lực buộc phải rời nước ra đi vào ngày 24 tháng 2 năm 1965, Hội đồng Tướng Lănh Việt Nam đang nắm quyền điều hành đất nước, không muốn Tướng Tám giữ một trọng trách lớn như vậy. Nên đă giải tán Bộ Tư lệnh ĐPQ & NQ, thay bằng Bộ Chỉ huy Trung Ương Địa Phương quân và Nghiă quân, chỉ lo chuyên trách về quản trị hành chánh, tiếp vận, tuyển mộ, yểm trợ công tác xă hội, thanh tra theo dơi tinh thần và ghi nhận các ước vọng quân sĩ để tŕnh Bộ TTM giải quyết mà thôi. C̣n việc tổ chức, huấn luyện, chỉ huy và xử dụng, thuộc quyền của các Bộ Tư lệnh Vùng Chiến thuật và Tiểu khu trưởng kiêm Tỉnh trưởng.

Đại Tá Trương văn Xương nguyên là Tư lệnh phó của Tướng Tám, nay được chỉ định làm Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ Huy Trung Ương Địa Phương Quân & Nghĩa Quân, Trung Tá Nguyễn Duy Hinh nguyên Tham mưu trưởng lên làm Chỉ huy phó, Tôi nguyên là Tham mưu phó Tổ chức Huấn luyện lên làm Tham mưu trưởng, và Trung Tá Đàng Thiện Ngôn nguyên là Tham mưu phó Tiếp vận trở thành Tham mưu phó cho Tôi. Thiếu Tá Nguyễn Hữu Chi, tiếp tục phụ trách Pḥng Truyền Tin, nguyên thuộc quân số Bộ Tư lệnh ĐPQ & NQ giải tán chuyển sang Bộ Chỉ huy TU / ĐPQ & NQ. Cuối năm 1967, Bộ Chỉ huy Trung Ương Địa Phương Quân & Nghĩa Quân, giải tán, th́ anh Chi và các nhân viên Truyền Tin thống thuộc được thuyên chuyển trả về Cục Truyền Tin.

Nguyễn Huy Hùng

Nguồn chính việt