Đại Tá Đặng Sỹ Vịnh

Nay tôi xin kính cẩn cuối đầu trước sự can trường của các đàn anh thuộc Pḥng 2 Bộ TTM/QLVNCH đă tuẩn tiết trong ngày Tang của Dân tộc

- Đại tá Đặng Sỹ Vịnh, nguyên là Trưởng ban Binh Địa Pḥng 2, được thuyên chuyển về Bộ Tư Lịnh Cảnh Sát Quốc Gia. Cuối năm 1974 Ông được thăng cấp Đại tá v́ là Sĩ quan Khóa I Thủ Đức-Nam Định. (tất cả sĩ quan khóa này, nếu không gián đoạn quân vụ đều được vinh thăng đại tá) Đại tá Vịnh tự sát cùng với vợ và 7 con, trong đó có Trung úy Quân Y Đặng Trần Vinh.

Lê Quế Lâm

Nguồn thông luận