Đại Tá Đàm Văn Quý

Vo đm 6.5, nhiều phần tử lẻ tẻ vượt sang đường Minh-Phụng v đ bắn sẻ trng Đại-t Đm-Văn-Qu tử thương khi ng đi xe dp ngang qua cng trường Duy-Linh. Việt-Cộng nấp trn một cao ốc bắn hai quả B.40 vo xe dp. Xe Đại-t Qu trng đạn B.40 lật nho, liền đ một băng đạn AK bắn vo Đại-t.

Ngùn Vietagenda: Trận đnh Bnh-Thới Minh-Phụng (từ 5 đến 12.5.1968)