Đại Tá Cao Văn Phước

- Sinh tháng 1 năm 1927 tại Chợ Lớn

- Nhập ngũ ngày 1-4-1952

- Xuất thân Tưởng Võ Bị Địa Đhương Nam Việt

- Cục Phó Cục Quân Vận


Sở dĩ phải nói lời chào ngay v́ tôi thấy Đại Tá Nguyễn Tử Khanh có vẻ như muốn rời pḥng họp. Quả thật, hơn tiếng đồng hồ sau đó, Đại Tá Cao Văn Phước, Cục Phó Cục Quân Vận cho tôi biết là Đại Tá Khanh đă vội vă xuống Giang Đoàn Vận Tải và đi rồi.

Phạm Bá Hoa

Nguồn bất khuất: giờ thứ 25