Đại Tá Cao Khắc Nhật

- Sinh tháng 7 năm 1928 tại Hà Nội

- Nhập ngũ ngày 3-9-1951

- Xuất thân trường sĩ quan Nam Định Khóa 1

- USA Command and General Staff College, Fort Leavenworth năm 1965

- Trưởng Pḥng 3 QĐI


Vào ngày thứ Năm 3-4-2008, Hài Cốt tập thể của 11 người trên chuyến bay định mệnh nầy đă được mai táng chung tại Nhà Bảo tàng Báo chí (Newseum) ở thủ đô Washington DC. V́ Newseum chỉ dành riêng cho kư giả tử nạn khi làm nhiệm vụ, trong khi số Hài Cốt thu hồi về từ cao-điểm 2062 feet bất khả phân ly, nên danh sách Phi hành đoàn Việt Nam và tên tuổi Phóng viên quân đội Từ Vũ, cũng như của Đại tá Cao-Khắc-Nhật và Trung tá Phạm-Vi không được ghi bên trong nhà bảo tàng. Hiện kư giả Richard Pyle đang vận động để yêu cầu Nhà Bảo tàng cho phép đặt một tấm bảng đồng trong sân bảo tàng để giúp khách tham quan biết rơ sự tích; Ngoài ra, thân nhân của cố Đại tá Cao Khắc Nhật từ vùng kinh tế mới Việt Nam đang được thân nhân cố Trung Tá Phạm Vi lập thủ tục để có mặt tại Newseum vào sáng 10-8-2010, để được chính ông Richard Pyle hướng dẫn vào thăm Hài Cốt người thân của ḿnh lần đầu tiên, kể từ ngày máy bay lâm nạn đúng 39 năm rưỡi trước “Chĩ một nhúm đất mà thôi!”

Nguồn: Lên trời tảo mộ

- Lên trời tảo mộ