Đại Tá Bùi Văn Mạnh

- Tháng 4 năm 1965: Đại Tá Lữ Lan được đề cử chức Chánh Thẩm Dự khuyết Toà án Quân sự tại Mặt trận Vùng 2 thay thế Đại tá Bùi Văn Mạnh.

- Ngày 12 tháng 8 năm 1965: tại Thánh địa Ḥa Hảo, một cuộc lễ được cử hành vô cùng trọng thể để tiếp nhận Sắc Luật số 002/65 do Ủy Ban Lănh Đạo Quốc Gia trao cho Giáo Hội Phật Giáo Ḥa Hảo . Đại diện Ủy Ban Lănh Đạo Quốc Giagồm có: Trung Tướng Nguyễn Văn Thiệu, Chủ tịch Ủy Ban Lănh Đạo Quốc Gia, Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ, Chủ tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương, Trung Tướng Phạm Xuân Chiểu, Tổng thư kư Ủy Ban Lănh Đạo Quốc Gia, Thiếu Tướng Đặng văn Quang, Ủy viên Ban Lănh Đạo Quốc Gia kiêm Tư lệnh Vùng 4 chiến thuật, Thiếu Tướng Huỳnh văn Cao, Giám Đốc Chánh Trị Cục, Đại Tá Bùi văn Mạnh, đại diện Thiếu Tướng Tổng ủy viên chiến tranh, ông Ủy viên Tâm Lư Chiến Đinh tŕnh Chính, ông Ủy viên Xây Dựng Nông Thôn Nguyễn tất Ứng và Ông Thứ Ủy Nội Vụ Phạm văn Tương .(Nguồn PGHH)

- 1970-1975: Giám Sát Viên thuộc Giám Sát Viện