Đại Tá Bi Hợp

- Sinh tháng 11 năm 1929 tại Hải Phòng

- Nḥp ngũ ngày 5-10-1951

- Xút thn trường sĩ quan Thủ Đức Khóa 1

- Ḅ Binh bịt phái qua ngành cảnh sát


Cho tới năm 1999 th tnh hnh Khu Hội Massachusetts cũng c một vi thay đổi. Vo ngy 10-10-1999 cựu đại t Bi Hợp, t 17 năm đ được bầu vo chức vụ chủ tịch ban chấp hnh thay thế anh Phan Bảng Nhn khng ra ứng cử.

Đoàn Văn Bính

Ngùn chinhviet