Đại Tá Bùi Đức Tài

Tại Thị xă, vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 30/4/1975, qua máy bộ đàm, đại diện Ban chỉ huy chiến dịch giải phóng Tây Ninh đă điện gọi Tỉnh trưởng Bùi Đức Tài buộc phải ra lệnh cho binh lính buông súng đầu hàng. Cùng lúc pháo binh của ta từ Núi Bà liên tục bắn vào Tiểu khu, Ṭa hành chính ngụy. Trước t́nh thế nguy khốn, trung đoàn 49, sư đoàn 25, biệt kích dù 81, biệt động quân 33 và phần lớn Thiết kỵ binh 3 tan ră và đầu hàng; các tiểu đoàn địa phương tinh thần rệu ră, không c̣n ư chí chiến đấu, cộng thêm kho vũ khí lớn nhất của Tiểu khu bị cháy, nổ (ngày 29/4) do pháo ta bắn trúng. Không chịu nổi những trận băo lửa của pháo binh ta, đến 10 giờ ngày 30/4/1975, Bùi Đức Tài - đại tá, Tỉnh trưởng Tây Ninh buộc phải qua máy bộ đàm liên lạc với ta và cử người ra gặp ta để xin đầu hàng. Bùi Đức Tài cử 2 sĩ quan là Tạ Kim Lời, Tham mưu phó Tiểu khu và Tô Minh Trữ, Trưởng ban I đến gặp đại diện Sở chỉ huy của ta tại Bến Kéo báo cáo việc chấp hành lệnh hạ vũ khí đầu hàng vô điều kiện. 10 giờ 30 phút, Bùi Đức Tài tuyên bố đầu hàng và ra lệnh cho các địa phương trong tỉnh hạ vũ khí đầu hàng quân Cách mạng. 11 giờ ngày 30/4/1975, toàn bộ Ban chỉ huy Tiểu khu Tây Ninh, 13 tên tiểu đoàn trưởng, 2 quận trưởng Phú Khương - Phước Ninh và các Trưởng ty do Bùi Đức Tài - Tỉnh trưởng, dẫn đầu tập trung tại trụ sở xă Long Thành (Báo Quốc Từ - đối diện sân vận động Long Hoa) nhận quy chế đầu hàng do đồng chí Nguyễn Thanh Dương, Chỉ huy trưởng chiến dịch giải phóng Tây Ninh công bố. Đúng 11 giờ ngày 30/4/1975, Thị xă Tây Ninh được hoàn toàn giải phóng trước khi tổng thống ngụy quyền Sài G̣n là Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện 30 phút. Thị xă Tây Ninh được tiếp quản hoàn toàn. Trung tâm Toà Thánh được bảo vệ trọn vẹn.

Nguồn tinhdoannghean