Chuẩn Tướng Đỗ Kiến Nhiễu

Tên Họ: Đỗ Kiến Nhiễu

Ngày và Nơi Sanh: 13/5/1931, Thạnh Phú Long, Tân An.

Học Vấn: Tốt Nghiệp, Trung Học

Chức vụ hiện tại: Thị Trưởng Sàig̣n, 11/06/1968

Chức vụ quá khứ:

- Chỉ huy trưởng, Tiểu Đoàn 510, 15/08/1953

- Chỉ huy trưởng, Tiểu Đoàn 61, 15/08/1955

- Quận Trưởng Đức Ḥa, 01/08/1955

- Chỉ huy trưởng, Trung Đoàn 32 Bộ Binh, 01/10/1955

- Chỉ huy trưởng Vùng Long Xuyên và kiêm nhiện Tỉnh trưởng, 08/01/1956

- Giám Đốc, Trung Tâm Huấn Luyện 6, 01/02/1956

- Tỉnh Trưởng Long Xuyên , 01/03/1956

- Chánh Văn Pḥng, Tư Lệnh Hành Quân, 12/04/1959

- Chánh Văn Pḥng, Hội Đồng Cách Mạng Quân Đội, 14/11/1963

- Tùy Viên Quân Sự, Văn Pḥng Quốc Trưởng, 29/02/1964

- Chánh Văn Pḥng, Văn Pḥng Quốc Trưởng, 10/02/1964

- Tỉnh Trưởng Định Tưởng, 11/04/1964

- Phụ Tá Tâm Lư Chiến Quân Đoàn II, 05/03/1965

- Phụ Tá Quân Sự, Bộ Quốc Pḥng, 02/09/1965

- Chánh Văn Pḥng, Bộ Quốc Pḥng, 04/08/1966

- Trưởng Pḥng, Thanh Tra Vụ, Quân Đoàn I, 10/03/1967

- Phụ Tá Chiến Tranh Chính Trị, Tham Mưu Trưởng, Quân Đoàn I, 08/08/1967

Who's Who In Vietnam
Vietnam Press, Saigon 1968

Adam Sadowski chuyển tới

Nhắn tin: Trước hết con xin tự giới thiệu, tên con là Nguyễn Vĩnh Đức. Tình cờ con vô trang nhà của Tướng Nguyễn Văn Hiếu. Sau đó thì con thấy có tên của Tướng Đỗ Kiến Nhiễu trong danh sách những vị tướng QLVNCH. Con nghe nói là Tướng Đỗ Kiến Nhiễu đã qua đời tại San Jose, California. Nếu đúng vậy thì Chú có thể cho con biết làm thế nào để liên lạc với những bà con và thân nhân của Tướng Đỗ Kiến Nhiễu đang sống bên Việt Nam, Mỹ hay một quốc gia nào khác. Bỡi vì con muốn liên lạc với một người cháu gái của Tướng Đỗ Kiến Nhiễu tên là Đỗ Thị Bích. Trước năm 1975, Cô Đỗ Thị Bích là cô giáo dạy con học lớp 5 tại trường Hùng Vương. Nghe nói Ba của Cô Đỗ Thị Bích là anh ruột hoặc em ruột của Tướng Đỗ Kiến Nhiễu. Con mong tìm lại được tin tức của Đỗ Thị Bích. Số điện thoại của con là (713)382-8747 email là mdvn65@yahoo.com. (Nguyễn Vĩnh Đức)

Tướng Hiếu, Một Thiên Tài Quân Sự?
Các Tướng Lănh QLVNCH
generalhieu