Đại Tướng Cao Văn Viên

Tên Họ: Cao Văn Viên

Ngày và Nơi Sinh: 11/12/1921, Vạn Tượng, Lào

Học Vấn:

- Cử Nhân Văn Chương Pháp, Đại Học Văn Khoa Sàig̣n

- Tốt nghiệp Đại Học Chỉ Huy và Tham Mưu Cao Cấp, Forth Leavenworth, Hoa Kỳ

- Chứng Chỉ Nhảy Dù QLVNCH

- Chứng Chỉ Phi Công KQVNCH

- Chứng Chỉ Nhảy Dù QLHK

- Chứng Chỉ Phi Công Trực Thăng Hoa Kỳ

Chức vụ hiện tại: Tổng Tham Mưu Trưởng, QLVNCH, 14/10/1965

Chức vụ quá khứ:

- Thiếu Úy, Vơ Bị Cap Saint Jacques, 1949

- Trung Úy, Phó Trưởng Pḥng Ban Hành Chánh, Bộ Quốc Pḥng, 1951

- Trưởng Pḥng, Ban Báo Chí và Thông Tin, Bộ Quốc Pḥng, 1951

- Đại Úy, Trưởng Pḥng P2, Lực Lượng Dă Chiến Hưng Yên, 1953

- Chỉ Huy Trưởng, Tiểu Đoàn 10, 1953

- Tham Mưu Trưởng, Lực Lượng Dă Chiến Hưng Yên, 1953

- Thiếu Tá, Trưởng Pḥng P2 Vùng III, 1954

- Trưởng Pḥng P4 Vùng, 1954

- Chỉ Huy Trưởng, Tiểu Đoàn 56, 1954

- Trưởng Pḥng P4, Tổng Tham Mưu, QLVN, 1955

- Trung Tá, Tham Mưu Trưởng, Ban Quân Sự Đặc Nhiệm, Phủ Tổng Thống, 1956

- Đại Tá, Tư Lệnh, Lữ Đoàn Dù, 1960

- Chuẩn Tướng, Tham Mưu Trưởng, Tổng Tham Mưu, 1964

- Tư Lệnh, Quân Đoàn III, 1964

- Thiếu Tướng, Tổng Tham Mưu Trưởng, 14/10/1965

- Tổng Tham Mưu Trưởng kiêm Tổng Trưởng Quốc Pḥng, 1967

- Tổng Tham Mưu Trưởng, 1967

Who's Who In Vietnam
Vietnam Press, Saigon 1967

do Adam Sadowski chuyển tới

Tướng Hiếu, Một Thiên Tài Quân Sự?
Các Tướng Lănh QLVNCH
generalhieu