Thíu Tướng Bùi Đình Đạm

Ngày sanh: 26 tháng 6 năm 1926

Sinh Quán: Phượng Trì, Đan Phượng, Hà Đng (Bắc Vịt) Xút Thn:

- Trường Sỹ Quan Vịt Nam, Khóa 1, Khóa Phan Ḅi Chu (Hú): 1948-1949.

Các Đơn Vị Phục Vụ:

- 06/1949-08/1950: Trung Đ̣i Trưởng, Đại Đ̣i Trưởng: ĐĐ1, TĐ3 Vịt Nam (Bắc Vịt)

- 09/1950-02/1952: Du học Pháp, nghành Quản Trị

- 02/1952-04/1954: Phục vụ Nha Qun Nhu, Đ̣ Nh́t Qun Khu, Sài Gòn

- 05/1954-06/1956: Tham Mưu Trưởng Trường Sỹ Quan Trừ Bị Thủ Đức

- 07/1956-07/1957: Du học Trường Chỉ Huy và Tham Mưu Hoa Kỳ

- 08/1957-05/1960: Trưởng Ban Tham Mưu, Trường Đại Học Qun Sự

- 05/1960-06/1960: Tham Mưu Trưởng Sư Đoàn 7 Ḅ Binh

- 06/1960-05/1962: Tư Ḷnh Phó Sư Đoàn 7 Ḅ Binh

- 12/1963-10/1963: Tư Ḷnh Sư Đoàn 7 Ḅ Binh

- 11/1963-01/1965: Trưởng Phòng Tư (Típ Ṿn) Ḅ T̉ng Tham Mưu

- 02/1965-10/1965: Trưởng Phòng T̉ng Quản Trị Ḅ T̉ng Tham Mưu

- 11/1965-08/1973: Giám Đ́c Nha Đ̣ng Vin Ḅ Qúc Phòng

- 09/1973-04/1975: T̉ng Giám Đ́c T̉ng Nha Nhn Lực, Ḅ Qúc Phòng

Ćp Ḅc:

- 01/06/1949: Thíu Úy

- 01/07/1950: Trung Úy

- 01/04/1953: Đại Úy

- 01/04/1955: Thíu Tá

- 16/04/1962: Trung Tá

- 01/01/1962: Đại Tá

- 01/07/1969: Chủn Tướng

- 01/07/1970: Thíu Tướng

Huy Chương:

- Bảo Qúc Hun Chương Đ̣ Tam Đẳng

- Anh Dũng Ḅi Tinh: 9 l̀n

- Chương Mỹ Ḅi Tinh

- Danh Dự Ḅi Tinh Hạng Nh́t

- Lục Qun Hun Chương

- Lãnh Đạo, Tham Mưu, Hún Luỵn, Kỹ Thụt Ḅi Tinh

Huy Chương Ngoại Qúc:

- United States: The Legion of Merit (Degree Officer), 08/22/1969

- Republic of South Korea: Order of National Security Merit/Cheon-Su Medal, 07/06/1973

- Republic of China: Medal of Precious Tripod, 24/05/1973

Cc Tướng Lnh QLVNCH
generalhieu