Tướng Hiếu Nói Về Vụ
Sắc Lệnh Đặc Biệt Về Tham Nhũng

Ngày 17/8/1972, Đại Sứ Bunker gửi bức điện tín sau đây cho Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.

Đề Tài: Sắc Lệnh Đặc Biệt Về Tham Nhũng Sắp Được Ban Hành.

1. Thiếu Tướng Nguyễn Văn Hiếu, Phụ Tá Đặc Biệt Phó Tổng Thống Trần Văn Hương, trong một buổi đàm thoại với viên chức sứ quán ngày 16/08 nói là một ủy ban chính phủ sẽ họp ngày 17/08 dưới sự chủ tọa của Phó Tổng Thống để bàn định một bản thảo sắc lệnh-đạo luật chống tham nhũng, mà các điều khoản chính ấn định là trong các trường hợp tham nhũng, biển thủ công quỹ, hay lạm quyền trục lợi liên quan đến các sĩ quan quân đội hay viên chức dân sự sẽ không c̣n ủy quyền cho các ủy ban kỷ luật trong đó bị can có quyền có luật sư bào chữa và duyệt xét nội dung cáo trạng, thay vào đó sẽ trao cho giới cầm quyền cao cấp đối với các can phạm cấp bậc đại tá hay thấp hơn sẽ là Tổng Tham Mưu Trưởng và đối với các đương sự cấp cao hơn đại tá, sẽ là Tổng Thống.

2. Theo Tướng Hiếu, sắc lệnh-đạo luật này được nêu lên để đáp ứng trường hợp của Tướng Nguyễn Văn Vỹ mà, theo một thông báo của phủ Tổng Thống ngày 07/08, văn pḥng Phó Tổng Thống Hương đă đề nghị buộc phải hưu trí miễn cưỡng v́ dính líu vào vụ Quỹ Tiết Kiệm Quân Đội (QTKQĐ). Tướng Hiếu nói là hành động chống lại Tướng Vỹ và những người khác trong vụ QTKQĐ có thể bị đ́nh trệ, và có thể bị hoàn toàn ch́m xuồng, nếu hệ thống ủy ban kỷ luật được áp dụng. Nếu Tướng Vỹ được tha bổng, không một cơ quan chính quyền nào trong luật lệ hiện hành có thể thay đổi phán quyết này. V́ vậy, Tướng Hiếu nói tiếp, Phó Tổng Thống Hướng chỉ thị cho một cộng tác viên lâu năm của ḿnh và là một thuộc viên, nguyên chánh án Nguyễn Thạch Vân, soạn thảo một sắc lệnh-đạo luật hủy bỏ quyền bị cáo trong những trường hợp tham nhũng được một ủy ban kỷ luật xét xử.

3. Sắc lệnh-đạo luật này cũng ấn định h́nh phạt nặng hơn đối với ba loại tội - hối lộ, biển thủ công quỹ, và lạm quyền trục lợi. Trong các trường hợp số tiền trội vượt một triệu đồng, h́nh phạt sẽ là án tử; từ 500,000 đến một triệu đồng, tù chung thân; h́nh phạt nhẹ hơn trong các trường hợp số tiền dưới 500,000 đồng. Tài sản của tội nhân sẽ bị tịch thu trong mọi trường hợp. Khoản điều lệ này thắt chặt lại các h́nh phạt ấn định bởi đạo luật chống tham nhũng ban hành năm 1967.

4. Sắc lệnh mới này khuyến khích tố giác tham nhũng. Theo các sắc luật hiện hành, chỉ có những ai liên hệ tới các vụ mới được ân thưởng khi cung cấp tin tức. Sắc lệnh mới ấn định bất cứ ai cung cấp tin tức đều được ân thưởng. Các tài sản tịch thu của các tội phạm sẽ được xung vào quỹ cho các ân thưởng này.

5. Tướng Hiếu không tin tưởng vào hiệu lực của sắc lệnh-đạo luật mới này. "Nếu muốn thật sự tấn công hữu hiệu vấn đề tham nhũng, chẳng cần ǵ đến sắc lệnh mới", Tướng Hiếu phát biểu vậy. Theo Tướng Hiếu, bao lâu những kẻ dính líu vào tham nhũng tiếp tục tiếp nhận bao che từ các giới cầm quyền cao cấp, sẽ chẳng thu hoạch được ǵ mấy.

6. Tướng Hiếu nói ông đă đạt tới điểm khiến ông xác tín là "hoặc chúng ta tự sửa lỗi lấy hoặc cộng sản sẽ sửa lỗi thay chúng ta." Tướng Hiếu chú thích là quan điểm yếm thế của ḿnh đối với vấn đề tham nhũng chịu ảnh hưởng bởi sự quan sát của cá nhân ông khi chứng kiến sự suy sụp của chính phủ quốc gia Tàu vào thập niên bốn mươi; ông quy lỗi sự suy sụp này vào sự bất lực của chính phủ quốc gia Tàu trong việc đương đầu đúng mức với tham nhũng.

7. Lời bàn: Nếu sắc lệnh đạo luật về tham nhũng khi được ban hành chứa đựng các đặc điểm Tướng Hiếu mô tả, nó có thể cung cấp cho chính phủ Nam Việt Nam những biện pháp hữu hiệu hơn để ngăn chận nạn tham nhũng trong chính quyền. Đặc biệt là điều khoản ấn định h́nh phạt án tử trong một số trường hợp sẽ gây sự chú ư của các hạm lớn. Lẽ đương nhiên, theo như Tướng Hiếu lưu ư, sắc lệnh đạo luật sẽ chẳng có tác dụng ǵ nếu các giới chính quyền cao cấp không sẵn sàng thi hành luật pháp.

Bunker

Liên quan đến sắc luật đặc biệt tham nhũng, trong điện thư Đại Sứ Bunker gửi Bộ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ ngày 01/09/1972, Tướng Hiếu phát biểu ư kiến như sau:

3. Tướng Nguyễn Văn Hiếu, Phụ Tá Đặc Biệt Phó Tổng Thống Trần Văn Hương, nói ngày 30/08 là một biện pháp thứ hai về tham nhũng, liên quan đến thủ tục, sẽ được ban bố trong khoảng hai tuần tới. Biện pháp này sẽ chuyển giao các vụ tham nhũng dân sự và quân sự từ các uỷ ban kỷ luật sang cho các sĩ quan cao cấp quyền duy nhất giáng chức, thuyên chuyển, hay kiểm phạt. Khi hữu sự, các vụ này cũng nằm dưới quyền tư pháp của các ṭa án quân sự, hay các ṭa án khác, theo như đạo luật mới ấn định. Liên quan đến bản chất của đạo luật mới, Tướng Hiếu chú thích là đạo luật không xử lư một chướng ngại căn bản phương hại đến sự hữu hiệu của hành động chống tham nhũng: sự bao che kẻ gian của các người có quyền thế. Tướng Hiếu nêu lên một ví dụ của một dân biểu rơ ràng có những hành vi tham nhũng. Tướng Hiếu nói ông tŕnh hồ sơ này lên Phó Tổng Thống Hương. Phó Tổng Thống ghi nhận là dân biểu này là thành viên của khối thân chính phủ và ngày hôm trước đă dùng cơm với Tổng Thống. Phó Tổng Thống Hương khuyến cáo không nên đeo đuổi vụ này. Một ví dụ khác, Tướng Hiếu nói, là Đại Tá Cảnh Sát Phạm Kim Quy, chỉ huy trưởng khối Tư Pháp, Cảnh Sát Quốc Gia. Theo Tướng Hiếu, tham nhũng to lớn trong sở di trú cảnh sát quốc gia, một nhánh của khối Tư Pháp, được truy lùng thẳng tới Đại Tá Quy, là người thân cận với Phụ Tá Tổng Thống Đặng Văn Quang. Phó Tổng Thống cũng tỏ vẻ ái ngại không muốn đeo đuổi vụ này, Tướng Hiếu tuyên bố.

4. Tướng Hiếu chỉ đặt một ít hy vọng vào h́nh phạt nặng nề đạo luật mới cung cấp, may ra có thể "đánh động mạnh" các người đang tâm gian manh. Tướng Hiếu lưu ư là án tử h́nh đă được ấn định trong các sắc luật trước. Tướng Hiếu cảm thấy là các khoản điều luật mới liên quan đến ân thưởng cho nhũng người tố giác và việc tịch thu tài sản có ư nghĩa hơn là các đoạn về h́nh phạt.

Nguyễn Văn Tín
Ngày 12 tháng 5 năm 2002

generalhieu