Biện Pháp Trừng Trị Được Thi Hành Trong Vụ QTKQĐ

Ngày 27/10/1972, Đại Sứ Bunker gửi bức điện tín sau đây cho Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.

Đề Tài: Biện Pháp Trừng Trị Được Thi Hành Trong Vụ QTKQĐ.

1. Các biện pháp trừng trị Phó Tổng Thống Hương yêu cầu và Tổng Thống Thiệu chuẩn y ngày 04/08 liên quan đến lề lối sái nguyên tắc trong việc quản trị Quỹ Tiết Kiệm Quân Đội (QTKQĐ) nay đă cáo chung đang được áp đặt trong trường hợp bảy đại tá từng là các viên chức của Bộ Quốc Pḥng và liên hệ mật thiết trong việc quản trị Quỹ.

2. Bảy đại tá - Bùi Quư Cảo, Đỗ Tùng, Phan Đăng Hán, Nguyễn Mạnh Đĩnh, Trần Văn Khả, Nguyễn Văn Sang, và Trần Quư Minh - vừa mới hoàn tất đợt đầu của giai đoạn trừng trị: 60 ngày quản thúc (án treo). Ngày 26/10, Đại Tá Tùng và Đại Tá Cảo được lệnh thuyên chuyển ra Đà Nẵng và bổ nhiệm tại bản doanh Quân Đoàn I. (ĐT Tùng, nguyên Phó Giám Đốc Văn Pḥng Bộ Quốc Pḥng, và ĐT Cảo, nguyên Tổng Giám Đốc Tài Chánh và Kiểm Tra Sổ Sách, là hai nhân vật nổi bật nhất trong bảy đại tá. Họ cũng là đồng môn tại Đại Học Hà Nội.) Năm đại tá c̣n lại sẽ được bổ nhiệm tại bản doanh QĐ II tại Pleiku và bản doanh QĐ IV tại Cần Thơ.

3. Bảy đại tá bị ngăn cấm không được hành sự trong lănh vực tài chánh và tiếp vận chuyên môn của họ trong thời gian bốn năm. Đại Tá Tùng nói với viên chức sứ quán ngày 24/10 là ông không trông chờ vào một chức vụ quan trọng và mang theo một thùng sách để đọc cho qua ngày.

Bunker

Nguyễn Văn Tín
Ngày 13 tháng 5 năm 2002

generalhieu