Bản Dịch Anh Văn của Bài Diễn Văn Tướng Hiếu Đọc ngày 14/07/72

Ngày 01/09/1972, Phó Đại Sứ Whitehouse gửi điện tín sau đây cho Thứ Trưởng Ngoại Giao Mỹ. (Các thông dịch viên ṭa Đại Sứ Mỹ tại Sàig̣n đă phải mất một tháng rưỡi mới dịch xong bản Việt ngữ sang Anh ngữ.)

1. Đính kèm là bản dịch do Sứ Quán thực hiện của bài diễn văn Thiếu Tướng Nguyễn Văn Hiếu đọc trên đài truyền h́nh toàn quốc ngày 14 tháng 07 năm 1972. Trong bài diễn văn, Tướng Hiếu tường tŕnh về các kết quả của công cuộc điều tra do Văn Pḥng Phó Tổng Thống thực hiện cứu xét các sinh hoạt tài chánh của Quỹ Tiết Kiệm Quân Đội (QTKQĐ) nay đă cáo chung. Tướng Hiếu là Tổng Thư Kư của Ủy Ban Điều Tra Đặc Biệt do Phủ Phó Tổng Thống thiết lập để cứu xét các tố giác quản trị sai quấy và tham nhũng trong việc điều hành QTKQĐ và các công ty phụ thuộc.

2. Lời bàn: Các lời cáo buộc chi tiết về tham nhũng và quản trị sai quấy của QTKQĐ tŕnh bày trên đài truyền h́nh của Tướng Hiếu chưa từng thấy từ trước tới giờ tại Việt Nam. Trung Tướng Nguyễn Văn Vỹ, Bộ Trưởng Quốc Pḥng, và Trung Tướng (hồi hưu) Lê Văn Kim là hai nhân vật trong số người Tướng Hiếu cáo buộc cho phép và can dự vào các hành vi tài chánh sai quấy. Tiếp theo tường tŕnh của Tướng Hiếu và hành động theo lời khuyến cáo của Phó Tổng Thống Hương, Tổng Thống Thiệu đă cách chức Tướng Vỹ và áp đặt các biện pháp kỷ luật đối với mốt số viên chức chính trong vụ QTKQĐ. Tướng Vỹ đă tự bào chữa trong một lá thư ngỏ dài gửi lên Tổng Thống Thiệu ngày 21 tháng 07 và trong một buổi điều trần trước Ủy Ban Tư Pháp Thượng Nghị Viện ngày 25 tháng 08. Chấm dứt lời bàn.

Whitehouse

Nguyễn Văn Tín
29 tháng 07 năm 2002

generalhieu