Gốc Gác Võ Bị của các Tướng Lãnh QLVNCH

Các Trường Võ Bị Tiên Khởi

- Nội Ứng Nghĩa Đinh và Nội Ứng Nghĩa Quân (1939): Văn Thành Cao, Trịnh Minh Thế (Cao Đài)

- Cái Vồn: Trần Văn Soái, Cao Hảo Hớn, Lâm Thành Nguyên (Hòa Hảo)

- Trường Móng Cay

- Trường Quân Chính

- Trường Quốc Gia Thanh Niên Đoàn (do Nhất Linh Nguyển Tường Tam sáng lập)

- Lục Quân Trần Quốc Toản (Đại Việt 1946-47, khởi đầu đặt tại Thanh Hóa, sau dời lên Yên Bái, rốt cục lên Chapa, vùng biên giới Việt Trung): Phạm Văn Chiểu, Phạm Văn Liễu.

- Thủ Dầu Một (1938-1940): Dương Văn Minh

- Tong (1938-1940): Trần Văn Đôn, Linh Quang Viên, Nguyễn Văn Vỹ, Trần Văn Minh.

- Võ Bị Liên Quân Viễn Đông (7/1946 tại Đà Lạt): Nguyễn Khánh, Trần Thiện Khiêm, Trần Ngọc Tám, Dương Văn Đức, Nguyễn Văn Kiểm, Lâm Văn Phát, Bùi Hữu Nhơn, Cao Hảo Hớn, Dương Ngọc Lắm.

- Vơ Bị Nước Ngọt - École Militaire Nuoc Ngot (Vũng Tàu 1947-1948): Đỗ Cao Trí, Nguyễn Xuân Trang.

- Trường Hoàn Hảo Hạ Sĩ Quan — Centre de Perfectionnement des Sous Officiers Indochinois (Cap St. Jacques - Vũng Tàu 1949-53): Cao Văn Viên, Nguyễn Chánh Thi, Nguyễn Hữu Hạnh.

Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt

- Khóa 1 Phan Bội Châu (Huế) 12/1948; 53 sĩ quan tốt nghiệp; Nguyễn Hữu Có (thủ khoa), Đặng Văn Quang, Tôn Thất Đính, Nguyễn Văn Thiệu, Trần Văn Trung, Bùi Đình Đạm, Phan Xuân Nhuận, Tôn Thất Xứng, Nguyễn Văn Chuân.

- Khóa 2 Quang Trung 10/1950; 97 sĩ quan tốt nghiệp; Hồ Văn Tố (thủ khoa), Ngô Dzu, Nguyễn Văn Mạnh, Trần Thanh Phong, Huỳnh Văn Cao, Hoàng Văn Lạc, Lê Ngọc Triển, Lê Trung Tường, Vương Văn Đông.

- Khóa 3 Trần Hưng Đạo ; 135 sĩ quan tốt nghiệp; Bùi Dzinh (thủ khoa), Nguyễn Văn Hiếu (á khoa), Hoàng Xuân Lãm, Nguyễn Xuân Thịnh, Lâm Quang Thi, Lữ Lan, Võ Dinh, Nguyễn Ngọc Oánh, Lâm Quang Thơ.

- Khóa 4 Lý Thường Kiệt 11/1951– 12/1951; Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Viết Thanh.

- Khóa 5 Hoàng Diệu 8/1951– 5/1952; 225 sĩ quan tốt nghiệp; Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Vĩnh Nghi, Phạm Quốc Thuần, Dư Quốc Đống, Phan Trọng Trinh, Trần Bá Di, Đỗ Kế Giai, Trần Văn Cẩm, Chương Dzếnh Quay, Lê Văn Tư.

- Khóa 6 Đinh Bộ Lĩnh 12/1951–10/1952; 181 sĩ quan tốt nghiệp; Lý Tòng Bá (thủ khoa), Trần Quang Khôi, Trần Đình Thọ.

- Khóa 7 ; Trương Quang Ân (thủ khoa), Lê Văn Thân, Trần Văn Hai.

- Khóa 8 ; Phạm Văn Phú, Huỳnh Thới Tây.

- Khóa 9

- Khóa 10 Trần Bình Trọng 10/1953–6/1954; Lê Minh Đảo, Vũ Văn Giai, Trần Văn Nhựt.

Trường Sí Quan Trừ Bị Thủ Đức

- Khóa 1 Lê Văn Duyệt (1/10-1951): 278 sĩ quan tốt nghiệp tại Thủ Đức và 219 tại Nam Định: Trần Văn Minh, Nguyễn Đức Thắng, Lê Nguyên Khang, Đồng Văn Khuyên.

- Khóa 4 Cương Quyết (12/1953–6/1954): 1,148 sĩ quan tốt nghiệp; Ngô Quang Trưởng, Bùi Thế Lân, Lê Quang Lưỡng, Hồ Trung Hậu, Nguyễn Văn Điềm.

- Khóa 5 Vì Dân (6/1954–2/1955): 1,396 sĩ quan tốt nghiệp; Lê Văn Hưng.

Tham Khảo: The National Military Academy and Its Prominent Graduates, James Nach, American Embassy Saigon, Airgram A-95, May 13, 1974; Origins of the Vietnamese National Army, Its Officer Corps and Its Military Schools, James Nach, airgram A-131, no date.


Nguyễn Văn Tín
Ngày 12 tháng 02 năm 2012

generalhieu