ARVN Generals and Their Respectives Military Schools

The Vietnamese National Army

- Nội Ứng Nghĩa Đinh và Nội Ứng Nghĩa Quân (1939): Văn Thành Cao, Trịnh Minh Thế (Cao Đài)

- Cái Vồn: Trần Văn Soái, Cao Hảo Hớn, Lâm Thành Nguyên (Hòa Hảo)

- Trường Móng Cay

- Trường Quân Chính

- Trường Quốc Gia Thanh Niên Đoàn (founded by Nhất Linh Nguyển Tường Tam)

- Lục Quân Trần Quốc Toản (Đại Việt 1946-47, initial located in Thanh Hóa, then in Yên Bái, then finally in Chapa, Sino-Vietnamese border): Phạm Văn Chiểu, Phạm Văn Liễu.

- Thủ Dầu Một (1938-1940): Dương Văn Minh

- Tong (1938-1940): Trần Văn Đôn, Linh Quang Viên, Nguyễn Văn Vỹ, Trần Văn Minh.

- Võ Bị Liên Quân Viễn Đông – Far East Interarms Academy (7/1946 in Đà Lạt): Nguyễn Khánh, Trần Thiện Khiêm, Trần Ngọc Tám, Dương Văn Đức, Nguyễn Văn Kiểm, Lâm Văn Phát, Bùi Hữu Nhơn, Cao Hảo Hớn, Dương Ngọc Lắm.

- Vơ Bị Nước Ngọt - École Militaire Nuoc Ngot (Vũng Tàu 1947-1948): Đỗ Cao Trí, Nguyễn Xuân Trang.

- Trường Hoàn Hảo Sĩ Quan — Centre de Perfectionnement des Sous Officiers Indochinois (Cap St. Jacques - Vũng Tàu 1949-53): Cao Văn Viên, Nguyễn Chánh Thi, Nguyễn Hữu Hạnh.

Dalat National Military Academy

- Class 1 Phan Bội Châu (Hue) 12/1948; 53 graduates; Nguyễn Hữu Có (1st rank), Đặng Văn Quang, Tôn Thất Đính, Nguyễn Văn Thiệu, Trần Văn Trung, Bùi Đình Đạm, Phan Xuân Nhuận, Tôn Thất Xứng, Nguyễn Văn Chuân.

- Class 2 Quang Trung 10/1950; 97 graduates; Hồ Văn Tố (1st rank), Ngô Dzu, Nguyễn Văn Mạnh, Trần Thanh Phong, Huỳnh Văn Cao, Hoàng Văn Lạc, Lê Ngọc Triển, Lê Trung Tường, Vương Văn Đông.

- Class 3 Trần Hưng Đạo ; 135 graduates; Bùi Dzinh (1st rank), Nguyễn Văn Hiếu (2nd rank), Hoàng Xuân Lãm, Nguyễn Xuân Thịnh, Lâm Quang Thi, Lữ Lan, Võ Dinh, Nguyễn Ngọc Oánh, Lâm Quang Thơ.

- Class 4 Lý Thường Kiệt 11/1951– 12/1951; Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Viết Thanh.

- Class 5 Hoàng Diệu 8/1951– 5/1952; 225 graduates; Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Vĩnh Nghi, Phạm Quốc Thuần, Dư Quốc Đống, Phan Trọng Trinh, Trần Bá Di, Đỗ Kế Giai, Trần Văn Cẩm, Chương Dzếnh Quay, Lê Văn Tư.

- Class 6 Đinh Bộ Lĩnh 12/1951–10/1952; 181 graduates; Lý Tòng Bá (1st rank), Trần Quang Khôi, Trần Đình Thọ.

- Class 7 ; Trương Quang Ân (1st rank), Lê Văn Thân, Trần Văn Hai.

- Class 8 ; Phạm Văn Phú, Huỳnh Thới Tây.

- Class 9

- Class 10 Trần Bình Trọng 10/1953–6/1954; Lê Minh Đảo, Vũ Văn Giai, Trần Văn Nhựt.

Thu Duc National Military Academy Trường Sí Quan Trừ Bị Thủ Đức và Nam Định (Les Écoles des Cadres de Réserve de Thu Duc et Nam Dinh)

- Class 1 Lê Văn Duyệt (1/10-1951): 278 graduates at Thu Duc and 219 at Nam Dinh: Trần Văn Minh, Nguyễn Đức Thắng, Lê Nguyên Khang, Đồng Văn Khuyên.

- Class 4 Cương Quyết (12/1953–6/1954): 1,148 graduates; Ngô Quang Trưởng, Bùi Thế Lân, Lê Quang Lưỡng, Hồ Trung Hậu, Nguyễn Văn Điềm.

- Class 5 Vì Dân (6/1954–2/1955): 1,396 graduates; Lê Văn Hưng.

Source: The National Military Academy and Its Prominent Graduates, James Nach, American Embassy Saigon, Airgram A-95, May 13, 1974; Origins of the Vietnamese National Army, Its Officer Corps and Its Military Schools, James Nach, airgram A-131, no date.


Nguyen Van Tin
12 February 2012

generalhieu