Đời Binh Nghiệp Tướng Hiếu

10/4/1975 Truy thăng Trung Tướng
08/4/1975 Bị thảm sát tại bản doanh Bộ tư lệnh QĐ III
Năm Chức Vụ Trực Thuộc
03/04/75 Thiếu tướng Tư lệnh phó QĐ III Tướng Nguyễn Văn Toàn
02/04/75 Thiếu tướng Tư lệnh Mặt
Trận Tiền Phương QĐ III
Tướng Nguyễn Văn Toàn
05/02/75 Thiếu tướng Tư lệnh phó QĐ III Tướng Nguyễn Văn Toàn
30/10/74 Thiếu tướng Tư lệnh phó QĐ III Tướng Dư Quốc Đống
03/12/73 Thiếu tướng Tư lệnh phó QĐ III Tướng Phạm Quốc Thuần
01/02/72 Thứ trưởng Đặc trách Bài trừ
Tham nhũng
Phó Tổng thống Trần Văn Hương
09/06/71 Thiếu tướng Tư lệnh phó QĐ I Tướng Hoàng Xuân Lăm
27/02/71 Thiếu tướng Tư lệnh SĐ5 Tướng Nguyễn Văn Minh
14/08/69 Thiếu tướng Tư lệnh SĐ5 Tướng Đỗ Cao Trí
09/08/69 Thiếu tướng Tư lệnh SĐ22 Tướng Lữ Lan
25/02/68 Chuẩn tướng Tư lệnh SĐ22 Tướng Lữ Lan
01/11/67 Chuẩn tướng Tư lệnh SĐ22 Tướng Vĩnh Lộc
23/06/66 Đại tá Tư lệnh SĐ22 Tướng Vĩnh Lộc
20/06/65 Đại tá Tham mưu trưởng QĐ II Tướng Vĩnh Lộc
24/10/64 Đại tá Tham mưu trưởng QĐ II Tướng Nguyễn Hữu Có
10/09/64 Đại tá Tư lệnh SĐ22 Tướng Nguyễn Hữu Có
07/09/64 Đại tá Tư lệnh SĐ22 Tướng Đỗ Cao Trí
12/12/63 Đại tá Tham mưu trưởng QĐ II Tướng Đỗ Cao Trí
11/11/63 Đại tá Tham mưu trưởng QĐ I Tướng Đỗ Cao Trí
03/11/63 Đại tá Quyền Tư Lệnh SĐ1 Tướng Đỗ Cao Trí
21/08/63 Trung tá Quyền Tư Lệnh SĐ1 Tướng Đỗ Cao Trí
13/08/63 Thiếu tá Tham mưu trưởng SĐ1 Tướng Đỗ Cao Trí
10/05/63 Tốt nghiệp Khóa Chỉ Huy và Tham mưu Cao cấp, Ft Leavenworth, KS
01/05/63 Command and General Staff College, Ft Leavenworth, KS
07/12/62 Thiếu tá Trưởng P3 QĐ1 Tướng Lê Văn Nghiêm
16/02/58 Thiếu tá Trưởng P3 QĐ1 Tướng Trần Văn Đôn
15/10/57 Thiếu Tá Pḥng 3/TTM, Chợ Quán Đại tá Trần Văn Đôn
01/04/55 Đại úy Pḥng 3/TTM, QĐ1 Tướng Trần Văn Đôn
16/05/54 Trung úy Pḥng 3/TTM, Chợ Quán Đại tá Trần Văn Đôn
01/07/53 Trung úy Pḥng 3/Vùng 3 Chiến Thuật, Bắc Việt
30/09/52 Thiếu úy Pḥng 3/Vùng 3 Chiến Thuật, Bắc Việt
01/07/51 Thiếu úy Ban Tham Mưu/ Bộ Quốc Phòng
01/07/51 Tốt nghiệp Khóa 3 Vơ Bị Liên Quân Đà-Lạt
01/09/47 Sinh viên năm thứ nhất Đại Học Aurore, Thượng Hải
30/06/47 Tốt Nghiệp Trung Học Collège Français, Thượng Hải (Baccalauréat 2è Partie-Mathématics)
23/06/29 Sinh tại Thiên Tân, Trung Hoa


Nguyễn Văn Tín
(03/09/1998)

Cập nhật ngày 19.01.2011

generalhieu