Cố Vấn Mỹ Lượng Giá Sĩ Quan SĐ5BB

Cùng các Sĩ Quan thuộc Sư Đoàn 5 Bộ Binh phục vụ dưới Tướng Nguyễn Văn Hiếu, Tư Lệnh Sư Đoàn 5 (8/1969-6/1971):

Đang khi sưu tầm tài liệu về anh tôi, tôi có dịp duyệt qua những tài liệu lượng gía của ban cố vấn Mỹ về từng cá nhân sĩ quan. Tôi có sao lại những tài liệu này và sẵn sàng chia xẻ những lời phê này với cùng chính các đương sự.

Sau đây là bảng danh sách những sĩ quan có lời phê của cố vấn Mỹ:


Thứ TựTên, HọCấp Bậc Chức VụTháng/Năm
01 Bay Cpt Hq Co 11/69
02 Bich 1Lt S-4 11/69
03 Binh 2Lt S-3 10/69
04 Binh Cpt G-1 05/70
05 Binh Maj G-1 (?)
06 Co 1Lt Hq Co 01/70
07 Cong, Ly Sio Maj 2/8 Bn 02/70
08 Cu Lt S-2 12/69;02,06/70
09 Cuanh (sic) Cpt G-3 Air 10/69
10 Cuong Cpt G-3 Air 10/69;01/70
11 Chinh Lt 1/7th Bn 05/70
12 Chong Col 7th Reg Co 02/70
13 Chu Maj Polwar Co 10/69
14 Da Cpt 2/9th Bn Co09/69
15 Dang Maj G-3 10/69
16 Dat 1Lt 4/8th Bn 01/70
17 Die 2LT Surgeon 02/70
18 Dong, Tran Quoc Cpt 4/8th Bn 02/70
19 Dzan, Bui Thach LTC 8th Reg Co 06/70
20 Giang Lt 1/7th Bn 02/70
21 Giao, Tran Huu Maj Polwar 09/69
22 Haw Lt 1/7h Bn 02/70
23 Hien Maj Signal Co 05/70
24 Hien Cpt 4/8th Bn 01,06/70
25 Hien, Tran QuangCpt 3/7th Bn 02/70
26 Hung, Le Sy Cpt 4/8th Bn 02/70
27 Hung Cpt S-3 11/69
28 Hung Cpt S-2 06/70
29 Hung Cpt S-3 02/70
30 Ho, Bui Dong Maj Psywar 05,09/70
31 Huynh LTC Tng Ctr Co 02/70
32 Khai Cpt G-5 04,09/70
33 Khoa, Bui Hy(sic)Cpt1/9th Bn Co09/69; 01/70
34 Khoa, Bui Xuan Maj 1/9th Bn Co02/70
35 Khoi Asp S2 01/70
36 Khuong Cpt G3 Air 01/70
37 Lien Asp Polwar 09/69
38 Loc 1Lt 4/8th Bn 01/70
39 Long, Vuong D. Maj Signal 09/69
40 Luc Lt G-3 Air 01/70
41 Mai, Luu Ngoc LTC IG 02/70
42 Mich, Nguyen VanMaj Eng Bn Co 05/70
43 Minh, Tran Duc Col CoS 02/70
44 Net Cpt S-1 11/69; 02,06/70
45 Nieu LTC Brg Co 07/70
46 Ninh Maj G-2 05,12/70
47 Nghi, Tran Huu Cpt 2/9th Bn XO09,10/69
48 Nghi Cpt 1/7th Co 02/70
49 Nhon, Nguyen Cpt 3/9th Bn Co02/70
50 Nhon, Ma Sanh Col 9th Reg Co 01,02,04/70
51 Nhu Maj S-5 02,06/70
52 Phat 1Lt 2/9th Bn 10/69
53 Phi 1Lt 2/9th Bn 10/69
54 Phung, Pham TrongLTC Div Arty Co02/70
55 Phuoc Lt 1/7th Bn 02/70
56 Quan LTC
57 Quoc 2Lt S-3 01/70
58 Quy 1Lt 8th Recon 04/70
59 Rung 1Lt 2/9th Bn 10/70
60 Sang, Duong Phu Col Asst Div Co02/70
61 Sang 1Lt Doctor 01/70
62Son, Nguyen Nhu Cpt 4/7th Bn Co02/70
63 Suong, Nguyen KyCpt 3/8th Bn Co02,06/70
64 Tin Cpt 3/7th Bn Co01/70
65 Toa Maj 8th Reg XO 11/69; 02,06/70
66 Tu Maj G-3 10/69
67 Tua Maj 2/9th Bn Co10/69
68 Tuan Cpt Chem Op 01/70
59 Tuyet LTC IG 02/70
70 Ty 1Lt 4/8th Bn 01/70
71 Thieu Cpt IG 08/69; 01,02/70
72 Tho Cpt S-4 02,06/70
73 Thuan, Tran NgocMaj Polwar 05/70
74 Thuong, Tran VanCpt 1/8th Bn Co02/70
75 Van, Nguyen Tan LTC G-4 02/70
76 Vy, Le Nguyen Col 8th Reg Co 01,02/70
77 Yen Cpt G-3 Air 10/69; 01/708

Nếu có tên trong danh sách trên và muốn nhận bản sao lượng gía, xin liên lạc với tôi tại địa chỉ ghi ở Trang Gốc. Xin đính kèm một phong b́ có ghi địa chỉ và dán tem sẵn.

Để tôn trọng và bảo vệ đời tư của mọi người, xin kèm theo chứng từ chứng minh ḿnh là chính đương sự hoặc là thân nhân của đương sự trong trường hợp đương sự đă qua đời.

Tôi xác tín là anh tôi đă thôi thúc tôi thi hành dịch vụ này cho anh em sĩ quan đă từng phục vụ dưới quyền anh tôi ở Sư Đoàn 5. Tôi biết là anh tôi ưu ái mọi anh em, từng người một. Và tôi lấy làm vinh dự và hân hạnh làm cái công việc tỉ mỉ khổ nhọc này thay anh tôi, coi như là để đền đáp công lao chiến đấu của anh em chiến sĩ.

Trân trọng,
Nguyễn Văn Tín
Ngày 26/08/1998

generalhieu