Ngày 28/01/1997


Mr. Edmund Cohen
Chairman
Agency Release Panel

Tham chiếu: F96-1718

Thưa ông:

Xin cám ơn thư ông đề ngày 15/01/1997, trong đó tôi được thông báo quyết định của quí Hội Đồng bác thỉnh cầu xin các tài liệu giải mật liên quan đến anh tôi. Ông cho tôi biết thêm là tôi "có quyền xin duyệt xét pháp lư về sự phán quyết này tại một ṭa án địa phương Hoa Kỳ".

Tôi không có ư định t́m kiếm một hành động về phía ṭa án, v́ tôi hiểu và tôn trọng tính chất kín đáo của quí Cơ Quan - chính v́ vậy mà tôi đă chỉ thỉnh cầu tài liệu đă được "giải mật" mà thôi, những tài liệu không c̣n có thể phương hại tới quí Cơ Quan hay tới an ninh quốc gia; và cũng v́ tôi không có khả năng tài chánh để đeo đuổi con đường đó.

Tôi thoạt tiên dựa vào Đạo Luật Tự Do Thông Tri để thỉnh cầu tài liệu, nghĩ rằng đó là phương cách duy nhất và hợp lư nhất. Tôi cho đó là một lầm lẫn, v́ nó đă đặt quí Cơ Quan vào thế tự vệ. Lẽ ra tôi phải tới quí Cơ Quan trong một tư thế "thân thiện" hơn, và đó là điều tôi có ư định làm bây giờ.

V́ lẽ anh tôi đă bị giết cách bí ẩn hai mươi hai năm trước, tôi đă cố gắng đấu tranh t́m lời giải đáp cho các câu hỏi "ai" và "tại sao" trong tâm trí. V́ lẽ tôi nghĩ sự ám sát anh tôi liên kết với sự liên hệ của anh tôi với quí Cơ Quan qua sự liên hệ với ông Richard Peters, tôi đă chờ đợi hai mưới mốt năm trước khi hành động và t́m kiếm tin tức với quí Cơ Quan. Tôi xin đề nghị như sau ngơ hầu cho phép quí Cơ Quan có thể phủ nhận sự hiện hữu của các tài liệu đồng thời thỏa măn thỉnh cầu của tôi về tin tức "ai" và/hay "tại sao", hay ít ra "ai" (v́ "tại sao" có thể tiết lộ "quan hệ mang tính cách phân tích và điều hành" của quí Cơ Quan): quí Cơ Quan hoặc là cho phép tôi duyệt xét các tài liệu trên căn bản "nh́n xem bằng mắt mà thôi" tại bản doanh của quí Cơ Quan, hay quí Cơ Quan phái ai đó khẩu đáp tôi "không để lại vết tích".

Tôi xin hết sức đa tạ quí Cơ Quan đă dành thời giờ để cứu xét thỉnh cầu khác thường này của tôi và hy vọng quí Cơ Quan khoan dung và thông cảm với xúc cảm kèm theo thỉnh cầu này.

Trân trọng,

Tín Nguyễn

generalhieu